• Imprimeix

Jornada Internacional d'intercomprensió en llengües romàniques. Divendres 6 de juliol de 2018

Objectiu

Jornada per adquirir competències professionals d’ensenyament de llengües en l’àmbit de la Intercomprensió (IC). Desenvolupar la competència plurilingüe i intercultural. Treballar estratègies per l’aprenentatge de llengües i d’altres àrees. Seguir les intervencions dels ponents en les seves llengües (català, francès, occità, italià i portuguès). També adquirir coneixements en Intercomprensió lingüística per transferir-los a l’alumnat i enfortir les xarxes de treball intercentres per afavorir l’intercanvi d’experiències.

 

 Continguts de la jornada

  • Comprensió de textos orals o escrits en una llengua desconeguda, gràcies al coneixement d’altres llengües de la mateixa família. Familiarització amb les semblances i les diferències de les llengües romàniques.
  • Tècniques per comprendre, conèixer i fer, fàcilment, transferències d’una llengua a l’altra.
  • Vehiculació de continguts curriculars d’àrees no lingüístiques, amb l'ajut de suports redactats, alhora, en totes les llengües romàniques.
  • Reflexió al voltant de les necessitats en matèria de formació en IC.
  • Comprensió de les intervencions dels ponents en llengües romàniques.
  • Presentació de la xarxa d’intercomprensió intercentres amb el nodes.

 

Qui hi pot participar?

Destinada a professors de francès i de totes les àrees que treballin amb la intercomprensió en llengües romàniques. A professorat de cicle superior de primària i professorat de llengües romàniques de primer cicle d’ESO i als mestres, professors de secundària i batxillerat, professors d’EOI, de FP, d’universitats, alumnes de 3r cicle interessats en la intercomprensió de llengües romàniques.

 

Inscripcions

fins al 21/06/18 (a les 23:59h)

Per inscriure’s a la jornada cal omplir el formulari d’inscripció i el d’autorització de dret d’imatge.

A partir del 25 de juny s’informarà a cada inscrit dels tallers assignats.