• Imprimeix

TILC

 • El tractament integrat de les llengües i els continguts

  El tractament integrat de les llengües i els continguts

  Pascual Granell, Vicent.

  València: Generalitat Valenciana, 2006. (Suport a l'ensenyament en valencià; 15)

 • Parlar i escriure per aprendre : Ús de la llengua en situació d'ensenyament-aprenentatge des de les àrees curriculars

  Parlar i escriure per aprendre : Ús de la llengua en situació d'ensenyament-aprenentatge des de les àrees curriculars

  Jorba, J.; Gómez, I.; Prat, À. (Editors)

  Barcelona: Institut Ciències de l'Educació de la UAB, 1998

  Descripció: Des de la consciència que la millora de les habilitats lingüístiques de l'alumnat és responsabilitat de tot el professorat, i no només del de les àrees de llengües, en aquest treball es posen de manifest les bases lingüístiques i cognitives d'un treball interdisciplinari orientat a afavorir la comunicació a l'aula i es mostren alguns exemples d'aplicació de l'enfocament adoptat a les diverses etapes i àrees educatives.

 • Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals

  Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals

  Coelho, Elisabet.

  Barcelona: ICE-Horsori. Quaderns d'educació, núm. 49, 2005.

  Descripció: Identifica els fonaments teòrics més rellevants i ofereix consells als docents i als directors que treballen en escoles amb alumnat culturalment divers.

 • Aprendre a parlar ciències en la immersió: Implicacions en les altres matèries

  Aprendre a parlar ciències en la immersió: Implicacions en les altres matèries

  Laplante, Bernat

  en Caixa d'Eines. Barcelona: Departament d'Educació, 2004, núm. 1, p 36-59

  Descripció: Text de la conferència impartida en les II Jornades de l’Institut Europeu de Programes d’Immersió. Universitat de Barcelona.

 • Escribir para aprender ciencias

  Escribir para aprender ciencias

  Sanmartí, Neus

  en Aula de Innovación Educativa. Barcelona, 2008, núm.175.

  En totes les classes es parla i s'escriu. Aprendre ciències passa per apropiar-se del llenguatge de la ciència, aprenentatge que està associat a identificar noves formes de veure, de pensar i de parlar sobre els fets, diferent de les formes de veure, de pensar i de parlar quotidianes.

Adreces d'interès

Grup LIEC (Llenguatge i Ensenyament de les Ciències)