• Imprimeix

Participació

El projecte de centre

La participació en el programa La motxilla bioclimàtica implica que un centre educatiu concreti en un projecte l’ús i l’aplicació de la motxilla bioclimàtica.

 

Passos a seguir:

  1. Reunió de treball del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) amb el centre educatiu, concreció de les línies generals del projecte de centre i lliurament de la maleta amb els aparells de mesura.
  2. La introducció de seqüències didàctiques a l’aula vinculades a les competències bàsiques que es poden enriquir amb La motxilla bioclimàtica.
  3. Definir el nivell d’ús que implementarà el centre educatiu
  4. Exposar les activitats i compartir els resultats a nivell de centre i intercentres.
  5. Reunió de treball del centre educatiu amb el CRP per valorar el projecte i retorn del recurs.

 

Documents de coordinació i avaluació:

Fase de disseny: plantilla del projecte de centre (CRP-centre) Plantilla del projecte de centre
Rúbrica per l’avaluació de la fase de disseny (CRP-centre) Rúbrica per l’avaluació de la fase de disseny
Avaluació dels objectius d’aprenentatge alumne i grup classe Avaluació dels objectius d’aprenentatge alumne i grup classe
Rúbrica d’avaluació per competències Rúbrica d’avaluació per competències
Continguts clau per competències relacionats amb el projecte la Motxilla Bioclimàtica Continguts clau per competències relacionats amb el projecte la Motxilla Bioclimàtica

 

Inscripció

Els centres interessats en participar en el programa La motxilla bioclimàtica han d’adreçar-se al Centre de Recursos Pedagògics de la seva zona, on podran ampliar la informació i si ho desitgen formalitzar-ne la inscripció.

 

Els Centres de Recursos Pedagògics, ofereixen acompanyament, formació i assessorament als centres en l’elaboració i el seguiment del seu projecte de centre