• Imprimeix

Nivell bàsic

Manuals d’ús dels aparells de mesura, fitxes didàctiques i activitats de familiarització

 

Aparell de mesura Termòmetre d’infraroigs 1 Termòmetre d’infraroigs 2 Termòmetre de 4 canals Luxímetre Piranòmetre (mesurador d’energia solar) Mesurador de nivell de CO2 Distanciòmetre làser 1 Distanciòmetre làser 2 Mesurador de temperatura i humitat
  PCE-777 PCE-888 PCE – T390 PCE-174 PCE SPM1 Wöhler CDL 210 PCE LDM-50 Distance master pocket PCE-HT 110
Model PCE-777 PCE-888 PCE – T390 PCE-174 PCE SPM1 Wöhler CDL 210 PCE LDM-50 Distance master pocket PCE-HT 110
Unitats de mesura ºC ºC ºC lux W/m2 ºC ; Hr(%); ppm CO2 m m ºC ; Hr(%)
Manuals aparells PCE-777 PCE-888 PCE – T390 PCE-174 PCE SPM1 Wöhler CDL 210 PCE LDM-50 Distance master pocket PCE-HT 110
Fitxes didàctiques PCE-777 PCE-888 PCE – T390 PCE-174 PCE SPM1 Fitxa Wöhler CDL 210 Instruccions Wöhler CDL 210 PCE LDM-50 Distance master pocket PCE-HT 110
Activitat familiarització Activitat termòmetre infraroig1 Activitat termòmetre infraroig2 Activitat termòmetre 4 canals Activitat luxímetre Activitat piranòmetre Activitat mesurador de CO<sub>2</sub> Activitat distanciòmetre Activitat distanciòmetre Activitat mesurador de temperatura i humitat

 

 

Activitats per aprofundir conceptes bàsics

 

1. Energia tèrmica, transferència i propietats dels materials Calor específica i calor de canvi de fase Calor específica i calor de canvi de fase
Emmagatzemament d'energia tèrmica. Inèrcia tèrmica Emmagatzemament d'energia tèrmica. Inèrcia tèrmica
Humitat de l'aire, calor sensible i calor latent Humitat de l'aire, calor sensible i calor latent
Potència i energia tèrmica Potència i energia tèrmica
Quantitat de calor i calor específica Quantitat de calor i calor específica
Transferència d'energia tèrmica per conducció Transferència d'energia tèrmica per conducció
Transferència d'energia tèrmica per convecció Transferència d'energia tèrmica per convecció
Transferència d'energia tèrmica per radiació Transferència d'energia tèrmica per radiació
Per què s’entelen els vidres? Per què s’entelen els vidres?
2. Calefacció i guanys interns de calor per il·luminació Convecció natural i convecció forçada Convecció natural i convecció forçada
Guanys interns per il·luminació Guanys interns per il·luminació
3. Guany solar passiu dels edificis Descobrim el moviment aparent del Sol Descobrim el moviment aparent del Sol
Em fas ombra! Em fas ombra!
La radiació solar a les façanes de l'escola La radiació solar a les façanes de l'escola
4. Confort lumínic Il·luminació natural enfront de l’artificial Il·luminació natural enfront de l’artificial