• Imprimeix

Nivell avançat

Auditoria bioclimàtica de l’aula amb el full de càlcul: la calculadora bioclimàtica

 

La calculadora bioclimàtica. Manual d'ús (CESIRE, 2016) La calculadora bioclimàtica
Full de càlcul: la calculadora bioclimàtica  (UdL, 2015) La calculadora bioclimàtica
Atlas de radicació solar a Catalunya. Monogràfic 12. Pàg. 95 (ICAEN, 2001) Atlas de radicació solar a Catalunya
Els graus-dia de calefacció i refrigeració de Catalunya. Resultats a nivell municipal. Monogràfic 14. Pàg. 65 (ICAEN, 2003) Els graus-dia de calefacció i refrigeració de Catalunya