• Imprimeix

Quatre motors per Europa

Els Quatre Motors per a Europa és una associació constituïda per quatre regions europees: Baden-Württemberg (Alemanya), Llombardia (Itàlia), Roine-Alps (França) i Catalunya (Espanya).

Constituïda el 9 de setembre de 1988 mitjançant la signatura del memoràndum de constitució
de l’associació per part del president de cada regió, aquesta entitat aplega quatre de les regions
més dinàmiques d’Europa que, sense ser capitals d’estat, en són regions motores des del punt de vista econòmic. A banda d’aquest fet, els Quatre Motors per a Europa és el primer exemple de
cooperació interregional entre quatre regions no limítrofes.
 
Darrere d’aquesta cooperació interregional hi ha la voluntat política dels quatre presidents de
fer participar activament les regions respectives en el procés de construcció europea. Així, els
quatre presidents van impulsar una cooperació multilateral i multisectorial entre les quatre regions, que ha complementat les relacions bilaterals respectives.
 
En l’actualitat, existeixen nombroses comissions en les quals participen diversos departaments
de la Generalitat sota la coordinació de la Secretaria de Relacions Exteriors. El Departament
d’Ensenyament, i més concretament la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, és membre del grup de treball Formació Professional i Ocupació, dins de l’àrea d’educació i cultura, i desenvolupa diversos projectes en aquest marc.