• Imprimeix

EARLALL

L'EARLALL és una associació de poders locals compromesos en un treball cooperatiu per impulsar i garantir l'aprenentatge al llarg de la vida. Parteix del principi que l'aprenentatge al llarg de la vida és l'única forma d'aconseguir la renovació constant de les competències que es necessiten per a una participació real en la societat del coneixement i del convenciment que és imprescindible implicar i mobilitzar els recursos de les autoritats locals perquè aquestes autoritats tenen coneixement directe dels problemes en el territori. 


Per a més informació sobre EARLALL, podeu consultar la pàgina: www.earlall.org