• Imprimeix

Comunitat de Treball dels Pirineos. CTP

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) és un organisme interregional de cooperació transfronterera, l’ambició del qual és esdevenir un laboratori de la integració europea. Es va crear el 1983 al voltant de les vuit col·lectivitats territorials que coexisteixen al llarg de la cadena dels Pirineus: dues regions franceses (Aquitània i Occitània), quatre comunitats autònomes espanyoles (Aragó, Catalunya, Navarra i País Basc) i el Principat d’Andorra.

Gràcies a una acció solidària respecte als estats i a la Comunitat Europea així com a la recerca de solucions comunes per a problemes comuns, els membres de la CTP es dediquen a transformar els Pirineus en un nexe d’unió d’uns pobles que intenten conèixer-se millor i treballar conjuntament.

Els eixos fonamentals del seu programa d’acció són el desenvolupament econòmic, la millora de les comunicacions, la investigació i la protecció del medi ambient, amb l’objectiu de disminuir els desequilibris en el seu territori irrigant les zones més desfavorides.

Entre els objectius que persegueix la CTP destaca el de reunir-se regularment per a l’intercanvi  d’informacions i la discussió de totes aquelles qüestions tècniques que aportin solucions coordinades per a l’interès comú dels seus membres.

Amb el Programa operatiu 2014-2020, que representa la cinquena generació d’ajuda financera comunitària per reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Andorra-Espanya- França, la CTP esdevé l’autoritat de gestió de l’esmentat PO, a través del seu Consorci.

El Consorci de la CTP, creat el març de 2005, és l’entitat de dret públic espanyol que li atorga la personalitat jurídica per assumir les responsabilitats pròpies a les funcions d’autoritat de gestió del Programa operatiu de cooperació territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA).