• Imprimeix

Xarxes de cooperació

El Departament d’Ensenyament celebra conjuntament amb l’Institut Francès a Barcelona el seminari “Mobilitat professional Catalunya – França: dinamitzar les xarxes de cooperació”

El dia 16 de novembre tingué lloc a la seu de l’Institut Francès de Barcelona el seminari “Mobilitat professional Catalunya – França: dinamitzar les xarxes de cooperació” en el marc dels acords de col·laboració que el Departament d’Ensenyament té signats amb les Académies de les regions franceses de Lyon, Montpellier, Orléans-Tours i Toulouse.

Entre els objectius del seminari hi ha la valorització i difusió de les accions dutes a terme entre el Departament d’Ensenyament i les diverses Académies en l’àmbit de la mobilitat d’alumnat de formació professional, i l’establiment de contactes entre centres de formació de tots els territoris implicats interessats en endegar nous projectes de mobilitat formativa en l’àmbit de l’FP.

La finalitat d’aquestes estades és la realització de pràctiques en empreses de l’altre país; en el cas dels estudiants catalans les pràctiques tenen un reconeixement acadèmic en tant que són reconegudes com a part (o, segons la durada de l’estada, la totalitat) del mòdul de Formació en Centres de Treball que consta en el seu programa d’estudis.

La delegació francesa la composaven 46 representants tant de les Académies com dels centres de formació. Al seminari hi ha assistit 130 representants de centres de Catalunya interessats en l’establiment de relacions bilaterals amb les Lycées francesos.

 

L'obertura i benvinguda a l’acta ha estat a càrrec de:

  • Sra. Cecilia GOLOBOFF, agregada de cooperació lingüística Zona nord-est d’Espanya, Institut Français-Barcelona
  • Sr. José Antonio MARTÍN, subdirector general de Programes, Formació i Innovació. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya
  • Sra. Nathalie PRADÈRE, consul general adjunt de França a Barcelona.

 

Els dispositius de mobilitat en FPI a França i a Catalunya foren presentats per:

 

Vuit centres dels 5 territoris ha presentat la seva experiència en l’àmbit de la mobilitat formativa: de les pràctiques en empresa a la mobilitat d’estudi

El Departament d'Ensenyament amb l'objectiu d'aprofundir i millorar en la col·laboració amb administracions, entitats i organismes d'altres regions europees, està adscrit a les següents xarxes de cooperació transnacional en matèria de formació professional:

1.   Quatre motors europeus

2.   Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP)

3.   EARLALL

 

Per a més informació adreceu-vos a:
Departament d'Ensenyament
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim especial
Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació
Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals
Via Augusta, 202, 1B 
08021 Barcelona 
Tel. 935516900 (ext. 3751) 

mobilitatfp.ensenyament@gencat.cat