• Imprimeix

TransferInn

El Departament d’Ensenyament participa en el nou projecte TranferINN, que té per objectiu generar un ecosistema d'innovació a la zona transfronterera Espanya-França-Andorra que permeti la transferència del coneixement de les universitats, centres tecnològics, centres de formació professional, laboratoris, entre d’altres, cap a les microempreses, pimes i emprenedors. El Departament ha participat en la reunió inaugural Markina-Xemein (País Basc) d’aquest projecte, que ha estat subvencionat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través de l'Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Formen part de TranferINN set institucions d’ambdues bandes dels Pirineus: el Departament d'Ensenyament, l’Azaro Fundazioa (Markina-Xemein), la Mondragon Universitatea, l’Insup (Bordeus), la Universitat de Perpinyà, l’Estia Institut de Tecnologia (Baiona) i l’Ariège Expansion. Durant la reunió inicial, s'han concretat les activitats a desenvolupar durant el proper semestre i s'ha fet una primera formació sobre transferència de coneixement i cooperació entre agents de coneixement i empreses.

El projecte consisteix en treballar amb empreses que, tot i que duguin a terme activitats d’I+D+i, no les efectuen de manera sistemàtica ni disposen d'estratègies d'innovació. A través de TranferINN es vol donar un suport extern a aquestes empreses que els permeti impulsar dinàmiques d'innovació i establir relacions amb centres tecnològics, universitats, centres de formació professional, etc. per millorar la seva competitivitat. Això permetrà que es puguin desenvolupar projectes col·laboratius i aprofitar el coneixement generat en les diferents àrees geogràfiques i sectorials que s’incorporarà igualment al sistema educatiu.

Amb aquesta iniciativa es volen establir 150 acords de col·laboració entre empreses i centres tecnològics. Aquestes dinàmiques d'innovació sistemàtica en les empreses s'impulsaran a través del suport de Gestors d'Innovació i Internacionalització (GIIs). Aquests gestors, pertanyents en alguns casos als centres de formació professional, després d'haver participat en un procés de formació previ, treballaran directament amb les empreses participants per definir una estratègia d'innovació i establir dinàmiques d'innovació sistemàtiques que permetin la identificació de potencials projectes, l'establiment de relacions per al seu desenvolupament i implantació, la incorporació de nous coneixements, el desenvolupament de projectes d’I+D+i, etc. Es preveu que al llarg dels 3 anys que durarà el projecte, es formi a 30 persones i es realitzin 144 projectes.

El projecte té un pressupost total d’1.776.942,34 €, que ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa de la Unió Europea Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu suport es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.