• Imprimeix

RE-FRAME

El projecte RE-FRAME es centra en els aspectes crítics que caracteritzen la transició al treball dels joves, més concretament en els sectors mecatrònic i automatització, en relació als temps i dificultats per a la contractació de joves. La combinació d'habilitats "suaus" amb les habilitats tècniques que demanen els empresaris s’adquireixen de manera més òptima en el entorn laboral, però actualment només una quarta part dels estudiants de formació professional de grau superior participen en projectes WBL (Work-Based Learning) a països europeus. De fet, durant l'última dècada, els enfocaments i pràctiques per alternar el treball escolar i el WBL han estat experimentant processos progressius d'innovació i consolidació en totes les regions implicades en la present proposta de projecte, promovent així la millora de metodologies i organització en tots els països implicats. La primera evidència en l'aplicació de la reforma de WBL ha destacat aquesta bona pràctica

S'obtenen resultats immediats en alguns contextos i regions mitjançant la inversió en altres formes de WBL, en particular pràctiques en el lloc de treball, laboratoris i tallers presencials a les escoles, i assignacions de projectes de la vida real, que augmenten la rellevància i la qualitat de l'educació i la formació professionals i donen suport a una transició fluida de l'aprenentatge al treball.

RE-FRAME dissenya i implementa currículums i cursos sobre WBL d'acord amb els instruments europeus de transparència. Tenint en compte el poder construir estructures de cooperació eficaços entre els professors dels ensenyaments professionals (EP) i els formadors de les empreses per a l’aplicació del WBL.

RE-FRAME té com a objectiu introduir un canvi estructural a nivell regional per desenvolupar sistemes WBL d'alta qualitat, que impliquin un compromís a llarg termini per part d'empresaris i polítics a través del Laboratori Europeu basat en la plataforma REFRAME. El seu objectiu principal és el disseny conjunt, desenvolupament, validació de conceptes i validació de noves estratègies en WBL a nivell regional.

Com a resultat final, la xarxa RE-FRAME exercirà un paper com a Centre d'Excel·lència que promourà WBL, capaç de proporcionar informació, formació, suport, suggeriments de ruta formativa, orientació metodològica, assistència legal i eines de garantia de qualitat a empreses, escoles i proveïdors d'EP que inicien o milloren/amplien les seves competències en WBL en tots els sectors econòmics. El grup principal al que va dirigit el projecte són empreses, escoles i proveïdors d'EP (principalment professors i formadors, tutors i tutors) en els sectors de l'automatització mecatrònica i electrònica; el segon grup destinatari està format per responsables polítics que operen en els àmbits de l'Educació i la Formació i en els camps de WBL i el tercer grup destinatari està representat pels joves (i les seves famílies).

RE-FRAME proporcionarà la base d'un impacte real i sostenible gràcies al Laboratori Europeu de WBL regional, integrat per l'àmplia diversitat de grups d'interès i basat en una col·laboració eficaç i un fort compromís, juntament amb una definició clara dels rols i responsabilitats. Pel que fa a la qualitat dels camins WBL, RE-FRAME, a través de la plataforma, oferirà a les empreses, escoles i proveïdors d'EP coneixements, orientacions, eines pràctiques per dissenyar, implementar i monitoritzar experiències WBL, suport directe en la implementació i un conjunt d'eines per aconseguir una formació de qualitat.

Els socis i països que participen al projecte són:

  •    CONFINDUSTRIA  EMILIA-ROMAGNA (Itàlia)
  •    CIS SCUOLA PER LA GESTIONE DI IMPRESA (Itàlia)     
  •    FREREF - FONDATION DES RÉGIONS EUROPÉENNES POUR  LA RECHERCHE, L'ÉDUCATION ET LA FORMATION (França)
  •    DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT- GENERALITAT DE CATALUNYA
  •    ISTITUTO TECNICO NOBILI (Itàlia)
  •    STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS JAN VAN BRABANT - JAN VAN BRABANT COLLEGE (Països Baixos)
  •    UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA (Itàlia)
  •    REGIONE EMILIA ROMAGNA (Itàlia)
  •    USR CISL EMILIA ROMAGNA (Itàlia)
  •    LANDI RENZO SPA (Itàlia)