• Imprimeix

PyireneFP

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya lidera el projecte europeu PyireneFP, amb l’objectiu de desenvolupar un espai transfronterer de formació professional amb serveis d’informació, orientació i reconeixement mutu d’estudis, per tal d’ajudar les persones a seguir itineraris de formació a través de les ofertes formatives existents en centres de l’espai transfronterer entre Espanya i França. El Departament d’Ensenyament ha organitzat a Barcelona avui i demà la reunió d’inici d’aquest projecte, subvencionat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa de la Unió Europea Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014 2020). 

Formen part del projecte  PyireneFP  les 6 regions amb competències en formació professional d’ambdues bandes dels Pirineus: la Generalitat de Catalunya (Departament d'Ensenyament), el Govern d’Aragó, el Govern de Navarra, la Regió Nova Aquitània, el Govern Basc i la Regió Occitània (Pirineus Mediterrània). Durant la reunió inicial s'han concretat les activitats que es posaran en marxa entre els 6 socis durant el proper semestre.

El projecte consisteix a oferir als joves i a les persones adultes serveis coordinats d’informació i orientació professional, en relació a les ofertes de formació professional i de reconeixement de l’experiència laboral existents en l’espai transfronterer. També preveu organitzar estudis d’FP entre centres d’ambdós costats dels Pirineus que facin possible la mobilitat de l’alumnat amb el reconeixement directe dels aprenentatges adquirits. Per últim, inclou la promoció de l’intercanvi d’estudiants, professorat i orientadors professionals entre centres i empreses de banda i banda dels Pirineus. Amb PyireneFP es vol promoure el desenvolupament dels sistemes de formació i les competències de les persones de l’espai transfronterer, amb la finalitat de millorar-ne l’accés a l’ocupació.

Es preveu que al llarg dels 3 anys que durarà el projecte, prop de 600 alumnes puguin formar-se en centres o fer pràctiques en empreses d’altres regions; s’ofereixin serveis d’informació i orientació professional per a prop de 250 persones i es formin tot fent activitats de mobilitat europea prop de 450 professors i orientadors. També, es vol crear una xarxa de 44 centres que treballin coordinadament per promoure la mobilitat d’estudis i d’empreses de l’alumnat de formació professional dels centres d’ambdós costats dels Pirineus. 

El projecte té un pressupost total d’1.980.687 €, que ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.