• Imprimeix

Piremobv

El projecte Piremovb es centra en la promoció i desenvolupament de la mobilitat, amb actuacions encaminades a potenciar la visibilitat interna de l'oferta, donant a conèixer les possibilitats de mobilitat formativa a l'abast dels potencials beneficiaris, en aquest cas alumnes de Formació Professional.  Totes aquestes actuacions en un marc de transparència externa que s’organitza en xarxes de cooperació a fi de garantir el coneixement i la confiança mútua entre els diferents organitzadors i participants en accions de mobilitat.

El projecte permet la incorporació de les experiències de mobilitat a la trajectòria formativa d'un major nombre de persones en Formació Professional, en condicions de seguretat i qualitat; en definitiva, la millora de la mobilitat en l'espai transfronterer. El projecte també permet dinamitzar la cooperació escola-empresa com a efecte de la cooperació transfronterera, i afavoreix la difusió d'innovacions i bones pràctiques en matèria de Formació Professional entre les administracions de les regions sòcies (Conseil Regional Midi-Pyrénées – Direction de la Formation Professionnelle et de l'apprentissage, Gobierno de Aragón – Departamento de Educacion, Universidad, Cultura y Deporte, Conseil Regional d'Aquitaine,  Région Languedoc-Roussillon – Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage,  Gobierno Vasco – Departamento de Educación, Universidades e Investigación, Gobierno de Navarra – Departamento de Educación i Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament )

La millora de la qualitat de la Formació Professional constitueix un element important per a la promoció dels mercats de treball i les possibilitats de creixement i de desenvolupament econòmic i social dels territoris transfronterers i dels seus habitants.