• Imprimeix

En empreses estrangeres

Estades de pràctiques en empreses a l'estranger per a l'alumnat de cicles formatius

El Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu d’incorporar la dimensió europea als ensenyaments professionals, i de millorar les competències professionals del seu alumnat i professorat, apropant-lo a la realitat socioeconòmica d’altres països, considera oportú dur a terme accions que els permetin realitzar estades formatives en empreses o entitats estrangeres.

Els centres educatius de Formació Professional poden sol·licitar ajuts per a aquestes estades a través una convocatòria anual. Els ajuts contribueixen a cobrir les despeses de l'estada, en els conceptes següents:

  • Allotjament i manutenció per als estudiants i professors que duen a terme el seguiment de les pràctiques.
  • Viatge d'anada i tornada entre país d'origen/enviament i país de destí/acollida.
  • Transport intern dins del país d'acollida.
  • Programa de visites tècniques i culturals.
  • Assegurances.

Aquestes accions es duen a terme en el marc de projectes de cooperació transnacional que el Departament d’Ensenyament promou i gestiona, en l’àmbit dels ensenyaments professionals, i en el marc de programes i iniciatives de la Unió Europea, com el programa Erasmus+, amb vigència durant el període 2014-2020. Aquestes estades representen una iniciativa de primer ordre per a la millora de la qualitat dels ensenyaments professionals.

Els objectius d'aquesta iniciativa són els següents:

  • Cursar tot o una part del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) o del bloc de formació pràctica (BFP) dels ensenyaments d'esports en una empresa d'un altre país.
  • Millorar la formació tècnica i capacitats clau mitjançant l'estada en una empresa a l'estranger.
  • Perfeccionar els coneixements lingüístics. Es necessita tenir coneixements bàsics del país on es realitza l'estada.
  • Afavorir la projecció europea dels centres educatius adscrits a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
  • Fomentar i promocionar llaços estables de cooperació mútua entre organismes de formació catalans i d'altres països per fomentar l'intercanvi d'experiències, així com la participació en altres projectes educatius conjunts.