• Imprimeix

Plataforma de mobilitat internacional en FP

El Departament d'Ensenyament, des de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, promou diverses iniciatives per a la innovació i millora de la qualitat de la formació professional inicial, utilitzant com a instrument la cooperació transnacional en projectes d'iniciativa i programes comunitaris. En aquest context, es treballa en els àmbits de la mobilitat d'estudiants, els projectes de cooperació i la participació en xarxes transnacionals:

1.   Mobilitat

Des de fa més de 15 anys, el Departament d'Ensenyament posa a disposició dels centres, a través d’una convocatòria anual una sèrie d'ajuts per a grups d'alumnes de formació professional inicial, perquè facin les pràctiques en empreses d'altres països, així com part dels seus estudis. Des del curs 2013-2014, la convocatòria també inclou dues accions de mobilitat per a professorat de Formació Professional Inicial. Aquestes accions per a professorat consisteixen en la realització d’una estada a Alemanya per conèixer en profunditat la formació dual i també cursos de metodologia per l’ensenyament de continguts curriculars en anglès, que tenen lloc a Irlanda.

Així mateix, amb l'objectiu de promoure i facilitar la mobilitat dels alumnes de formació professional inicial, es posa a l'abast dels centres una sèrie d'eines que poden ser d'utilitat per a la preparació, gestió i seguiment de projectes d'estades i/o intercanvis d'alumnes, a través de dos cursos de formació per als coordinadors de mobilitat dels diferents centres en l’entorn virtual Moodle.

2.   Projectes de cooperació en matèria de formació professional inicial

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial en el seu afany d’internacionalització dels estudis de Formació Professional, participa en projectes temàtics amb altres administracions i en projectes específics amb empreses, entitats i organismes, el marc del programa Europeu Erasmus+.

3.   Participació en xarxes transnacionals

El Departament d’Ensenyament , a través de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial  participa en xarxes de col·laboració estable amb poders regionals en matèria de formació professional inicial, l'objectiu de les quals és desenvolupar propostes d'interès comú, però també reforçar la intervenció de les regions en les polítiques europees de Formació Professional.

 

Més informació:

Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Departament d'Ensenyament

Generalitat de Catalunya

Via Augusta, 202, 1B

08021 Barcelona

Tel. 935516900 (ext. 3751)

pifp.ensenyament@gencat.cat