• Imprimeix

Què és el concurs

Vintè niversari del concurs El Gust per la Lectura

EGL Sobre el Programa

EGL Menú Formació

EGL Menú Materials didàctics

EGL Menú conferències

Capçalera Què és el concurs

El concurs suposa la participació de l'alumnat en el programa. Es basa en la lectura i treball de les obres i els dossiers didàctics proposats amb anterioritat.

Cada curs, sobre el mes d'octubre, el Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics (SIAL) fa públiques les bases de la convocatòria i el professorat dels centres hi realitza la inscripció.

A les bases de la convocatòria s’hi recullen els requisits de participació, els criteris de selecció i el contingut dels treballs de totes les categories. Pel que fa a la tipologia de treballs, s’ofereix la possibilitat de presentar-ne d’individuals i de col·lectius, de creació literària, de recerca...; i fer-ho en suports diferents: llibre il·lustrat, mural, audiovisual, web, multimèdia…

El termini de presentació dels treballs sol allargar-se fins a finals d'abril i l'acte de cloenda, en què es donen a conèixer els treballs guanyadors, té lloc durant el mes juny.

EGL Calendari del XX Concurs El Gust per la lectura

Calendari de l'edició del XX Concurs

 

Aquest curs 2014-2015 arribem a la vintena edició del Concurs El Gust per la Lectura, convocat pel Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics del Departament d'Ensenyament. Va adreçat a alumnes de primària, secundària obligatòria, batxillerat i ensenyament de persones adultes.

Els treballs que han de presentar els alumnes són de tipologia diversa i es basen en la lectura de les obres proposades que porten associades guies de lectura i altres recursos.

L'objectiu del programa El Gust per la Lectura és afavorir que els alumnes esdevinguin lectors competents, crítitcs i capaços de gaudir del plaer de llegir.

 

El calendari de l’edició del curs 2014-2015 és el següent:

3r trimestre curs 2013-2014

  • Publicació al web de les lectures proposades per al curs 2014-2015

1r trimestre curs 2014-2015

  • Setembre: publicació de les guies de lectura de les obres proposades
  • 17 d’octubre: publicació de les bases del concurs
  • Del 3 de novembre al 23 de desembre: inscripció en el concurs. Ampliat el termini fins al 19 de gener de 2015.

2n trimestre curs 2014-2015

  • Realització dels treballs dels alumnes en els centres

3r trimestre curs 2014-2015

  • Del 7 al 30 d’abril: Lliurament per part dels centres dels treballs dels alumnes que participen en el concurs
  • Maig: veredicte del concurs
  • Juny: acte públic de lliurament de premis

 

Tríptic XX concurs El Gust per la Lectura

Tríptic amb les lectures proposades i el calendari d'edició del concurs