• Imprimeix

FIC: Pla de lectura de centre

El Departament d’Ensenyament proposa una Formació Interna de Centre (FIC), d’itinerari guiat, orientada a la reflexió sobre la necessitat de disposar d’un Pla de lectura de centre, la diagnosi del centre en els tres eixos de la competència lectora i l’inici de l’elaboració del document.

 • Prendre consciència de la necessitat de disposar d’un Pla de lectura de centre (PLEC) per donar coherència a l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectura, i al treball de l’hàbit lector.
 • Descobrir i analitzar els components dels tres eixos de la competència lectora (CL): saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.
 • Reflexionar sobre el paper de la biblioteca escolar en l’elaboració i la implementació del PLEC.
 • Efectuar la diagnosi bàsica de la biblioteca del centre.
 • Reflexionar sobre els recursos de l’entorn per a la implementació del PLEC i efectuar-ne la diagnosi.
 • Efectuar la diagnosi bàsica de cada àmbit del PLEC per detectar punts forts i punts susceptibles de millora.
 • Detectar necessitats de formació al voltant d’un o més d’un dels àmbits del PLEC.
 • Recollir els acords metodològics i organitzatius que té el centre de cada àmbit del PLEC i revisar-los per tal que puguin formar part del document.
 • Planificar l’elaboració del PLEC.
 • Iniciar la redacció del PLEC, amb el suport dels materials de la FIC.

 

 • Pla de lectura de centre
 • Fases d’elaboració del PLEC
 • Eixos de la competència lectora: saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir
 • Procés lector
 • Estratègies de comprensió lectora
 • Hàbit lector
 • Enfocament competencial de la lectura
 • Aprenentatge inicial de la lectura
 • Competència informacional
 • Biblioteca escolar, biblioteca d’aula
 • PLEC i entorn

 

L’itinerari formatiu s’articula en quatre fases:

 • Fase 1: Pla de lectura de centre i treball col·legiat
 • Fase 2: Diagnosi dels tres eixos i anàlisi de resultats
 • Fase 3: Inici de l’elaboració del PLEC
 • Fase 4: Compleció del PLEC i avaluació de la FIC.

 

A cada una de les fases es disposa dels següents materials:

 • Materials de suport: Vídeos, infografies i documents per a les sessions.
 • Materials de formació: Documents per recollir reflexions personals i de grup.
 • Carpeta de formació: Documents que s’aniran elaborant durant el procés de formació i que ajudaran a documentar el procés d’elaboració del PLEC. Recomanem que es vagin recollint en una carpeta, que serà el testimoni del procés de formació seguit.