• Imprimeix

Itineraris

Lletres a les Aules

 • Lletres a les Aules

  Programa de foment de la lectura i de promoció de la literatura que permet apropar l’alumnat al fet literari, millorar la comprensió lectora com a eina fonamental per accedir al coneixement, estimular i potenciar l’habilitat lectora i el coneixement de la llengua. D'aquest programa se'n beneficien els centres educatius d’ensenyament primari, secundari i d’adults.

  Lletres a les Aules disposa de dues modalitats: Autors a les Aules i En Veu alta.

   

  Autors a les Aules

  Permet que els alumnes lectors entrin en contacte directe amb els escriptors i hi estableixin un diàleg al voltant dels seus llibres i d’altres temes relacionats amb el fet literari com l’ofici d’escriure, el procés de creació, el món editorial. Habilitats que desenvolupa: posar en pràctica la capacitat de diàleg, afavorir el respecte i l’interès pel text escrit, fomentar el sentit crític, estimular el gust literari, prendre consciència de la pròpia capacitat d’expressar-se a través del text escrit, etc.

  Els centres educatius poden sol·licitar un autor inclòs al programa per establir un diàleg obert i dinàmic amb els alumnes, compartir experiències, dubtes i propostes al voltant de la creació i la lectura. Prèviament, l'alumnat ha d'haver treballat a l’aula una lectura de l'autor sol·licitat. Per facilitar la preparació de la sessió s’han elaborat unes guies, coordinades pel Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics del Departament d'Ensenyament i d’altres col·laboradors de l’àmbit educatiu.

  Consulteu la llista d'autors que formen part del programa i les guies de lectura.

   

   

  En veu alta

  Posa a disposició de mestres i professors antologies de textos literaris en format PDF per ser dites a l’aula per un bon lector.

  Per al curs 2014-2015 s’hi incorpora una nova proposta: la possibilitat de treballar a l’aula l’obra El cafè de la Marina, de Josep Maria de Sagarra, a través d’una d’una lectura coral i una dinàmica participativa en què tots els alumnes llegeixen, descobreixen i es familiaritzen amb el context històric, els costums, la moral i el lèxic dels seus personatges.

   

  Termini de sol·licituds per al curs 2014-2015 fins al 15 d'octubre.

IL Menú de jornades i actes literaris

Capçalera Activitats literàries. Itineraris de lectura

El programa "Itineraris de Lectura", que coordina la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, és una activitat que, des de 1998, promociona la literatura catalana i el foment de la lectura en l'àmbit de l'ensenyament primari, secundari i d'adults. La ILC ofereix un llistat d’escriptors que visiten els centres que han treballat la seva obra. També aporta materials de suport (fitxes didàctiques que inclouen una biografia de l’autor i diverses propostes sobre algunes obres seves).