• Imprimeix

Itineraris

 • Lletres a les Aules

  Lletres a les Aules

  Programa de foment de la lectura i de promoció de la literatura que permet apropar l’alumnat al fet literari, millorar la comprensió lectora com a eina fonamental per accedir al coneixement, estimular i potenciar l’habilitat lectora i el coneixement de la llengua. D'aquest programa se'n beneficien els centres educatius d’ensenyament primari, secundari i d’adults.

  Lletres a les Aules disposa de dues modalitats: Autors a les Aules i En Veu alta.

   

  Autors a les Aules

  Permet que els alumnes lectors entrin en contacte directe amb els escriptors i hi estableixin un diàleg al voltant dels seus llibres i d’altres temes relacionats amb el fet literari com l’ofici d’escriure, el procés de creació, el món editorial. Habilitats que desenvolupa: posar en pràctica la capacitat de diàleg, afavorir el respecte i l’interès pel text escrit, fomentar el sentit crític, estimular el gust literari, prendre consciència de la pròpia capacitat d’expressar-se a través del text escrit, etc.

   

  Els centres educatius poden sol·licitar un autor inclòs al programa per establir un diàleg obert i dinàmic amb els alumnes, compartir experiències, dubtes i propostes al voltant de la creació i la lectura. Prèviament, l'alumnat ha d'haver treballat a l’aula una lectura de l'autor sol·licitat. Per facilitar la preparació de la sessió s’han elaborat unes guies, coordinades pel Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics del Departament d'Ensenyament i d’altres col·laboradors de l’àmbit educatiu.

  Consulteu la llista d'autors que formen part del programa i les guies de lectura.

   

   

  En veu alta

  Posa a disposició de mestres i professors antologies de textos literaris en format PDF per ser dites a l’aula per un bon lector.

  Per al curs 2014-2015 s’hi incorpora una nova proposta: la possibilitat de treballar a l’aula l’obra El cafè de la Marina, de Josep Maria de Sagarra, a través d’una d’una lectura coral i una dinàmica participativa en què tots els alumnes llegeixen, descobreixen i es familiaritzen amb el context històric, els costums, la moral i el lèxic dels seus personatges.

   

  Termini de sol·licituds per al curs 2014-2015 fins al 15 d'octubre.