• Imprimeix

Documents de referència

 • L'Impuls de la Lectura

  L'Impuls de la Lectura

  Presentació digital de l'Impuls de la Lectura com a estratègia per a la millora de  la competència lectora de tot l’alumnat per afavorir l’èxit educatiu, incorporant-la com a eix vertebrador de l’aprenentatge en el projecte educatiu de centre.

 • La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. El pla de lectura de centre

  La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. El pla de lectura de centre

  Format enriquit del document amb il·lustracions, esquemes i índex actiu per facilitar la consulta en línia. Document  que presenta el marc de referència de les actuacions del Departament d’Ensenyament al voltant de la lectura en els centres educatius, tant les vinculades a l’Impuls de la Lectura com  les relacionades amb la potenciació de les biblioteques escolars i amb les propostes fetes des del currículum per desenvolupar les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Els objectius generals responen als tres eixos en què s'articula el document: Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

 • Directrius i Estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya

  Directrius i Estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya

  Document de referència per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya que exposa els serveis i recursos que n'haurien de proporcionar a la comunitat educativa. També presenta uns estàndards mínims aplicables als apartats de col·lecció, serveis, espai i personal.

 • Lectura en digital

  Lectura en digital

  Publicació que té per objectius mostrar els elements específics i diferents sobre la comprensió de textos en format digital i oferir recursos, als professors de totes les àrees, per aplicar a l’aula algunes estratègies de lectura digital centrades en la cerca d’informació: traçar un pla de cerca, utilitzar les paraules clau escaients, navegar sense perdre el rumb o avaluar la credibilitat de la informació trobada. A la segona part hi ha un recull de propostes didàctiques en forma de fitxes per al professorat i per a l’alumnat.