• Imprimeix

Des de la biblioteca

Enllaços d'interès

IL Menú Presentació impuls

IL Premis i concursos

IL - Menú enllaços

IL - Des de la biblioteca

 

En aquesta secció s'aniran destacant projectes de biblioteca escolar en centres educatius que impulsen, desenvolupen i dinamitzen la lectura en els tres eixos de la competència lectora: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

IL Experiències de biblioteques. Menú

Pràctiques de biblioteca escolar en centres educatius que impulsen, desenvolupen i dinamitzen la lectura en els tres eixos de la competència lectora: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

Ordenació per Serveis Territorials

 

Baix Llobregat

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Girona

Lleida

Maresme - Vallès Oriental

Tarragona

Terres de l'Ebre

Vallès Occidental

Consorci d'Educació de Barcelona