Recull d’experiències d’aula de primària relacionades amb la lectura que poden considerar-se bones pràctiques per aplicar en la tasca docent.