• Comparteix a Telegram
 • Imprimeix

Formació ILEC curs

Proposta formativa. Curs 2017-2018

Centres de primer any de l'Impuls de la Lectura.

 • CIL: Presentació de l’Impuls de la lectura (primària i secundària)
 • CLG: Competència lectora i gust per llegir (primària i secundària)
 • GIL1: Grup impulsor 1 (primària i secundària)

Centres de segon any de l'Impuls de la Lectura

 • SLL: Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura (primària i secundària)
 • GIL2: Grup impulsor 2 (primària i secundària)

 Centres de tercer any de l'Impuls de la Lectura

 • LPAP: Llegir per aprendre (cicle mitjà i cicle superior de primària
 • LPAS: Llegir per aprendre (i secundària)
 • GIL3: Grup impulsor 3 (primària i secundària

Centres de tercer i segon any de l’Impuls de la Lectura

 • AIL2: La planificació de les activitats de lectura a EI i CI
 • AIL3: L’ensenyament de la comprensió lectora
 • AIL4: El procés d’aprenentatge de la lectura, de la descoberta de les lletres a l’autonomia en la descodificació
 • AIL 5: Intervenció docent a partir de l’avaluació de l’alumnat

Formació per als centres ILEC i altres centres educatius d'una mateixa zona educativa:

 • FLP: Fluïdesa lectora (primària)
 • FLS: Fluïdesa lectora (secundària)
 • TSLP: Temps de lectura (primària)
 • TSLS: Temps de lectura (secundària)

Formació semipresencial

 • LEP: Llegir i escriure en parella (primària i secundària) (oberta a tot el professorat)
 • CALL: Els contes, un recurs bàsic per aprendre llengua (EI, CI i 3r de primària)
 • LLES: Llegir per escriure (EI, CI)

 

Més informació