• Imprimeix

Formació ILEC curs

Proposta formativa. Curs 2016-2017

Centres de primer any de l'Impuls de la Lectura.

 • CIL: Presentació de l’Impuls de la lectura (primària i secundària)
 • CLG: Competència lectora i gust per llegir (primària i secundària)
 • GIL1: Grup impulsor 1 (primària i secundària)

Centres de segon any de l'Impuls de la Lectura

 • SLL: Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura (primària i secundària)
 • GIL2: Grup impulsor 2 (primària i secundària)

 Centres de tercer any de l'Impuls de la Lectura

 • LPAP: Llegir per aprendre (cicle mitjà i cicle superior de primària
 • LPAS: Llegir per aprendre (i secundària)
 • GIL3: Grup impulsor 3 (primària i secundària

Centres de tercer i segon any de l’Impuls de la Lectura

 • AIL2: La planificació de les activitats de lectura a EI i CI
 • AIL3: L’ensenyament de la comprensió lectora
 • AIL4: El procés d’aprenentatge de la lectura, de la descoberta de les lletres a l’autonomia en la descodificació
 • AIL 5: Intervenció docent a partir de l’avaluació de l’alumnat

Formació per als centres ILEC i altres centres educatius d'una mateixa zona educativa:

 • FLP: Fluïdesa lectora (primària)
 • FLS: Fluïdesa lectora (secundària)
 • TSLP: Temps de lectura (primària)
 • TSLS: Temps de lectura (secundària)

Formació semipresencial oberta a tot el professorat

 • LEP: Llegir en parella (primària i secundària)

Centres de primer any de l'Impuls de la Lectura.


Centres de segon any de l'Impuls de la Lectura


 Centres de tercer any de l'Impuls de la Lectura


Formació opcional per als centres ILEC i altres centres educatius d'una mateixa zona educativa:

Presentació digital El portafolis de lectura