• Imprimeix

Impuls de la lectura

Presentació

En aquest espai el professorat trobarà adreces d'interès, orientacions, recursos, materials didàctics i bones pràctiques, perquè incorpori i sistematitzi estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges.

Més informació

Contacte: sial@xtec.cat

Enllaços d'interès