• Imprimeix

Famílies

INTERCULTURALITAT - ambits - famílies

La família és el primer referent educatiu i responsable del creixement i de la formació dels seus fills i filles. Per aquest motiu, és necessari dur terme un treball conjunt escola - família que permeti promoure la implicació de la família en el procés escolar i educatiu dels seus fills i alhora facilitar una acció coherent i coordinada. En aquest espai hi trobareu recursos per implicar a les famílies en el procés escolar dels seus fills i en el funcionament del centre.

ACTUACIONS RECURSOS
1. Utilitzar les orientacions de l'aplicatiu Escola i Família: Junts X l'Educació pel que fa a: acollida per les famílies, carta de compromís educatiu, informació i comunicació, participació i formació de les famílies. Escola i família El Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres el document i l'aplicació informàtica "Escola i família", amb orientacions i recursos per promoure els procesos d'acollida..
2. Promoure actuacions d'acollida, acompanyament i suport a les famílies d'origen estranger

Alumnat nouvingut. Informació per a les famílies.

El Departament d'Ensenyament ofereix informació bàsica sobre Catalunya, el sistema educatiu (en 17 llegües) i el funcionament de la socitat catalana en general.

Escola la Sínia.

El Centre ofereix un document on es detallen els protocols d'acollida de les noves famílies al centre.

Escola El Martinet de Ripollet.

El centre ofereix un document on es reflexiona sobre la importància d'una bona acollida a les famílies.

3. Promoure l'ús del web Família i Escola:Junts X l'Educació entre les famílies d'origen estranger

Família i escola: junts X l'educació

Aquest espai web per a famílies del Departament d'Ensenyament permet als centres promoure la participació i el compromís de les famílies. Entre els recursos que ofereix destaca:

  • Tot el cal saber de l'escolaritat: informació, orientacions i recursos que us poden ser d'utilitat en el seguiment escolar dels fills i filles.
  • Educar i créixer en família: informació, orientacions i recursos que poden ser d'utilitat en la tasca educativa de les famílies.
  • Decàleg per a pares i mares: Aspectes més importants sobre l'acompanyament a casa i la tasca d'educar
4.Promoure l'ús de la carta de compromís educatiu (continguts específics) com una eina de seguiment individual de l'alumne, d'adquisició de compromisos centre, família i alumne (en el cas de secundària) i de valoració de resultats de les mesures acordades

Carta de compromís educatiu

En aquest document del Departament d'Ensenyament trobareu orientacions per a l'elaboració de la carta de compromís educatiu, i en la qual s'han d'expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.

Carta de Compromís de l'Institut Manuel de Montsuar de Lleida.

Aquest centre ofereix un model de Carta de compromís elaborada amb la participació de l'alumnat, el professorat, les famílies i l'entorn per tal d'afavorir un bon clima entre tota la comunitat educativa Carta de Compromís de l'Escola Marina de Montgat

Carta de compromís de la ciutat de Cambrils.

La ciutat de Cambrils ofereix una carta de compromís que comparteixen tots els centres, elaborada conjuntament amb les associacions de mares i pares i la regidoria d'educació de l'ajuntament.

5. Promoure la participació de les famílies d'origen estranger a les AMPA i en el funcionament del centre

Associacions de mares i pares d'alumnes

El Departament d'Ensenyament ofereix informació sobre el funcionament i el foment de la participació de les famílies a l'AMPA.

Suport P3

El Pla educatiu d'entorn de Manlleu ofereix la col¿laboració de dones d'origen magrebí, amb domini del català, berber i àrab, amb coneixement dels codis culturals de les societats d'acollida i estrangera, a totes les aules de P3 de Manlleu durant les primeres tres setmanes de setembre.

6. Creació d'espais de trobada i convivència entre famílies de diferents orígens.

Caminem plegats

El Pla educatiu d'entorn de Mataró ofereix un programa amb dos àmbits d'actuació, un intern on es prioritza la cohesió dins de l'escola i l'extern dedicat a les relacions amb l'entorn. Es desenvolupa amb les famílies de P3 fins a 6è propiciant el coneixement de les entitats del barri, de les entitats i els espais més significatius de la ciutat (Ajuntament, biblioteca, IMPEM...). Els eixos fonamentals són: acollida, comunicació i participació.

Tallers de Famílies

El Pla educatiu de Barberà del Vallès ofereix uns tallers de famílies per a la cohesió social per tal de facilitar la interrelació entre les famílies d'origen estranger i la resta de famílies del centre, mitjançant una tasca compartida de caire lúdic on es tracten punts d'interès comuns.

7. Promoure l'ús del català a les famílies.

Cursos de Català

El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos des dels nivells inicials fins al nivell superior (nivell D) en tot el territori de Catalunya. Les modalitats bàsiques en què es presenten són presencial, a distància i, amb la plataforma Parla.cat, semipresencial i en línia.

Voluntariat per la llengua

El consorci de normalització lingüística proposa el programa de voluntariat per la llengua per facilitar que totes les persones que tenen coneixements bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo el puguin practicar en un context real i distès, i que les persones que el parlen habitualment no canviïn de llengua innecessàriament.

8. Donar orientacions a les famílies per promoure l'hàbit lector dels seus fills.

Lectura en família

El Departament d'Ensenyament ofereix unes recomanacions, generals i per franges d'edats, a les famílies per aconseguir que els seus fills trobin el gust per la lectura.