• Imprimeix

Activitats formatives

La formació del professorat és un recurs que ha de contribuir a la millora dels projectes educatius dels centres i a l'enfortiment de les competències professionals del professorat.

En aquest espai hi trobareu recursos i informacions sobre les activitats formatives pel que fa el tractament de la diversitat cultural dels centres.

 

ACTUACIONS RECURSOS
1. Incloure en el Pla de Formació de Centre, actuacions orientades a l'educació Intercultural.

DEIC - Educació Intercultural: Fonaments teòrics i aplicació en els centres educatius

El Departament d'Ensenyament ofereix aquest Curs telemàtic, de 45 hores, adreçat a docents d'Educació Infantil, Primària i Secundària i personal de Serveis Educatius, amb la finalitat de introduir el professorat en la perspectiva intercultural i en la seva aplicació educativa, així com proposar l'elaboració d'un projecte per dur-lo a terme al seu centre educatiu.

Aplicatiu de Convivència: Educació Intercultural.

És un recurs d'autoaprenentatge que ofereix un aplicatiu amb orientacions i recursos,

2. Sensibilitzar el claustre sobre la importància de l'educació intercultural, amb la col¿laboració de l'Assessor LIC.

Equips d'assessorament en llengua i cohesió social (ELIC)

El Departament d'Ensenyament ofereix als Centres Educatius els equips d'assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) que donen suport al professorat en l'atenció a la diversitat relacionada amb l'alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l'alumnat amb risc d'exclusió social, en l'àmbit dels centres educatius i els plans educatius d'entorn. Els ELIC formen part dels serveis educatius de zona (SEZ). Projectes que impulsen als centres educatius:

Hiyab

© Copyright 2005. Pàgina web de Xavi Sala. Director Sala, X. El visionat d'aquest curmetratge, on es mostra una situació de conflicte a l'aula entre una professora i una alumna que porta vel, pot servir de punt de partida per reflexionar sobre la interculturalitat als centres educatius.

PUIG J. Mª.(2009) ¿Por qué las personas buenas hacen cosas malas? Primer Congreso Internacional en la red sobre interculturalidad y educación. En aquest article hi trobareu una reflexió sobre els motius de perquè els éssers humans som vulnerables i què ha de fer l'educació en valors i el professorat per compensar aquesta vulnerabilitat en una societat plural i multicultural.

Manual desmuntant rumors

Aquest manual de l'Ajuntament de Tàrrega dóna arguments sòlids per a contraargumentar els estereotips i rumors relacionats amb la immigració que circulen pel carrer i que són considerats certs per una part important de la població.

3. Conèixer i participar en xarxes de centres que promouen els valors de l'educació intercultural.

Línies de formació 2013-2014. Departament d'Ensenyament

El Comitè Formació del Departament d'Ensenyament va aprovar les línees de formació de cara el curs 2014-2015 on s'iclouen el treball d'intercentres:

  • Enfortiment de les xarxes de treball intercentres que afavoreixin l'intercanvi d'experiències i la transferència entre centres i al sistema.
  • Grups de treball interprofessionals en el marc dels plans educatius d'entorn.

Colors

El PEE de Guissona du a terme una experiència de treball en xarxa en la que diferents entitats del municipi es coordinen per tal d'organitzar una jornada que pretén contribuir a la cohesió social mitjançant l'educació intercultural, el foment de la convivència i l'ús de la llengua catalana.

Poesia CRP de Sabadell

El CRP de Sabadell i les biblioteques públiques de la ciutat, organitzen una activitat conjunta de POESIA. Es tracta de treballar algun poema des de les aules o la biblioteca i més endavant compartir-ho amb nens i nenes d'altres escoles.

4. Recollir i difondre les bones pràctiques realitzades al voltant de l'Educació Intercultural.

Pràctiques educatives

El Departament d'Ensenyament divulga pràctiques d'aula dels centres educatius de Catalunya que ajuden a difondre les noves línies del currículum de manera molt visual.

Bones pràctiques Projecte de Convivència. Educació Intercultural.

El Departament d'Ensenyament divulga en el Projecte de Convivència bones pràctiques que centres educatius i entitats realitzen al voltant de l'Educació Intercultural.

Pràctiques compartides dels Plans educatius d'entorn.

El Departament d'Ensenyament recull i divulga pràctiques educatives que s'han realitzat en els plans educatius d'entorn, organitzades per línies d'intervenció.

Inventari pràctiques d'APS de l'Hospitalet de Llobregat

El Servei Educatiu de l'Hospitalet recull i difon experiències d'Aprenentatge Servei del seu municipi, amb una breu fitxa de l'activitat.