• Imprimeix

Ensenyaments artístics

El curs 2016/17 el Departament d’Ensenyament impulsa el programa araART per afavorir la realització de projectes de centre, en col·laboració amb escoles o entitats artístiques de l’entorn.

L’objectiu del projecte és potenciar l’educació artística com a eix vertebrador de la formació integral dels alumnes.

La proposta del projecte araART s’organitza en 3 nivells d’actuació, sonata, duet i orquestra, d’acord amb el grau d’implicació de l’escola i el centre artístic o entitat.

El curs 2016/17 la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial va impulsar el projecte “Talent Creatiu i empresa” de col·laboració i intercanvi de coneixements i experiències entre centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny i les empreses .

La finalitat del Programa “Talent creatiu i empresa” és donar a conèixer a empreses, entitats i organismes, el potencial de coneixement i creativitat que els pot aportar la seva vinculació amb les Escoles d’Arts Plàstiques i Disseny mitjançant la transferència de coneixements per tal de promoure l'equitat i la qualitat en el sistema educatiu i reflectida en la millora de les capacitats i competències de l'alumnat participant.

La proposta del projecte consta de tres procediments  

  1. a) Procediment ordinari A, mitjançant convocatòria pública de selecció de centres per a l'execució de projectes proposats per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
  2. b) Procediment ordinari B, mitjançant convocatòria pública de selecció de projectes proposats pels centres.
  3. c) Procediment extraordinari: mitjançant designació, si és un centre de titularitat de la Generalitat de Catalunya, o mitjançant conveni, si és un centre d'altra titularitat. Aquest procediment s'aplica en els casos en què la naturalesa o característiques del projecte facin inadequat o innecessari el procediment ordinari.

 

Resolució per participar en el projecte

Projectes proposats per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial curs 2018-2019

Centres docents que han participat durant el curs 2017-2018