• Imprimeix

Ensenyaments artístics

El curs 2016/17 el Departament d’Ensenyament impulsa el programa araART per afavorir la realització de projectes de centre, en col·laboració amb escoles o entitats artístiques de l’entorn.

L’objectiu del projecte és potenciar l’educació artística com a eix vertebrador de la formació integral dels alumnes.

La proposta del projecte araART s’organitza en 3 nivells d’actuació, sonata, duet i orquestra, d’acord amb el grau d’implicació de l’escola i el centre artístic o entitat .