• Imprimeix

Entitats de suport

 • Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord

  El Consorci Grup d'Acció Local Noguera Segrià Nord és un ens públic constituït al 2008, amb la finalitat d'aplicar les estratègies de desenvolupament local i la realització d'actuacions per tal d'impulsar la promoció econòmica i social dels municipis de la Noguera i el Segrià Nord.

  En relació amb l’emprenedoria el Consorci desenvolupa diferents projectes, coordina un projecte de foment de l’emprenedoria FER.cat “Ensenyant a emprendre a les escoles del món rural” que fomenta les vocacions emprenedores entre l’alumnat de 5è i 6è curs d’Educació Primària. En Secundaria desenvolupa un projecte per tal de cercar oportunitats en el territori rural per part d’estudiants de secundaria i empresaris del territori, on es formen conjuntament en gestió empresarial a la vegada coneixen i visiten empreses del territori. Així com altres projectes de desenvolupament econòmic i territorial.

  En el curs escolar 2017-18 el projecte FER s’ha desenvolupat a 28 escoles, entrevistant a 40 empresaris del territori i s’han inventat sense cap límit creatiu productes i serveis, factibles o no, tot gràcies als 40 professors que han implantat aquest projecte.

  Ser emprenedor no és una professió, sinó una manera de viure. FER.CAT fomenta que l’emprenedoria entri a la vida dels infants com l’aprenentatge transversal d’un conjunt d’habilitats i capacitats per  a la vida.

 • CCMA. Infoekonomia

  Reportatges setmanals divulgatius de conceptes genèrics com l’origen del comerç, les cooperatives, la crisi econòmica, els sindicats, l’origen dels diners...per ajudar a entendre què volen dir algunes de les paraules que utilitzen els adults quan parlen d’economia.

   

 • Creacció, Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement

  El Repte Empresa pretén que els alumnes proposin noves idees interessants per a un repte que proposi una empresa de la comarca (prèviament seleccionada). Organitzem els participants en grups (interescolars) de 10 nens i nenes que desenvolupen un seguit d'activitats (totes iguales per taules i predissenyades a l'efecte) per tal d'arribar a una solució final. Les taules tenen un o dos dinamitzadors en cada una d'elles que ajuden els infants avançar correctament.

 • Fundació Escola d'Emprenedors

  El Repte Empresa pretén que els alumnes proposin idees per a un repte que proposi una empresa de la comarca. Els participants s'organitzen en grups interescolars de 10 nens i nenes que desenvolupen un seguit d'activitats (totes iguales per taules i predissenyades a l'efecte) per tal d'arribar a una solució final. Cadascuna de les taules té un o dos dinamitzadors que ajuden els infants a avançar correctament.

 • Agència de Desenvolupament del Berguedà

  L'Agència de Desenvolupament del Berguedà és la institució pública de la comarca del Berguedà que té per objectiu desenvolupar mesures i accions per afavorir una cohesió i una coordinació més gran entre organitzacions, i augmentar la competitivitat i el desenvolupament glo-bal del Berguedà. En relació amb l'emprenedoria, es poden destacar cinc mesures i accions: "Cultura emprenedora a l'escola", "Accions de foment de l'emprenedoria a secundària", "Semi-naris de foment de l’emprenedoria a programes ocupacionals", "Formació dirigida als docents de secundària", i "Escola d'estiu per a persones emprenedores". "Cultura emprenedora a l'escola" és un programa multidisciplinar i transversal que ha de permetre fomentar l'ocupabilitat de l'alumnat i el seu arrelament en el territori. En el curs escolar 2013-2014 el Programa s'ha ampliat fins a un total d'onze escoles, quinze coo-peratives i tres-cents nou alumnes participants. El Programa "Cultura emprenedora a l'escola" va ser creat per Valnalón (Principat d'Astúries) i està promogut per la Diputació de Barcelona. Al Berguedà està organitzat per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà en col·laboració amb l'Ajuntament de Berga.

 • Diputació de Barcelona “Cultura Emprenedora a l’Escola”

  El projecte de la Diputació de Barcelona “Cultura Emprenedora a l’Escola”, fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària. Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials de la seva localitat. Durant el curs escolar, tots els alumnes d'una aula creen, gestionen i tanquen una cooperativa. A la web es referencien tots els centres que participen. Així mateix, es poden descargar anuaris dels cursos anteriors i el balanç del programa.

 • Mesa emprendimiento CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial) de Andalucia

  És un Google Drive amb material per fomentar l'emprenedoria en l'educació primària.

 • UCEV - Cooperatives d'Ensenyament

  La UCEV és l'entitat que representa a les Cooperatives d'Ensenyament del País Valencià, com a Secció d'Ensenyament de la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA). La UCEV treballa en un projecte amb la finalitat de fomentar l’esperit emprenedor, en els centres d’ensenyament, mitjançant la incorporació de les competències emprenedores en els currícula de les assignatures, així com facilitant materials al personal docent perquè siga més fàcil transmetre a l’alumnat la motivació per emprendre, a través de fórmules empresarials de l’economia social. El programa de treball s’anomena ESCOLES EMPRENEDORES. En aquesta àrea d’Escoles Emprenedores es posen a disposició del professorat materials diversos amb què treballar a l’aula i apropar el món de l’empresa cooperativa a les escoles.

 • ACES - Andalucia

  ACES es la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economia Social. Pretén millorar la gestió dels centres d’ensenyament associats, i fomentar dintre dels seus centre” La Cultura Emprendedora y la Intercooperación”. Des de la seua pàgina web, dintre de l’apartat “Coop Escolares”, es poden obtenir documentació per treballar l’emprenedoria a l’aula, així com centres de referencia d’Andalucia.

 • Fundación VALNALON

  Es el projecte pioner a l'Estat espanyol sobre el foment de la cultura emprenedora a l'escola. Des de VALNALON desenvolupen el que ells anomenen “LA CADENA DE FORMACIÓN PARA EMPRENDER” una mena de continuo dels projectes emprenedor que van des de l’Educació Primaria fins Batxillerat a Cicles Formatius. Referencien aquest projecte dintre de l’apartat VALNALON EDUCA, on enumeren i expliquen els sis projectes que desenvolupen. El més conegut dels seues projectes és l’EME “Emprender en Mi Escuela”, que han seguit moltes escoles catalanes. També ofereix descarrega de documents vinculats als seus projectes i alguns son Guies d’Actuació en matèria d’emprenedoria.

 • Fundació Princesa de Girona

  La Fundació Princesa de Girona enfoca la seva acció i projectes en quatre àmbits: l'emprenedoria, l'ocupabilitat, l'èxit escolar i les vocacions i el talent. Dintre de l’àmbit de l’Emprenedoria, pretén contribuir a transmetre una cultura emprenedora entre els joves perquè puguin donar resposta a les seves aspiracions com ciutadans i professionals en un futur immediat, a més d'influir de forma positiva en el seu entorn. Per tal de desenvolupar aquest àmbit, desenvolupa tres accions. La primera, els Premis FPdGi. Els guardons busquen reconèixer la trajectòria de joves d'entre 16 a 35 anys i a una entitat que hagin destacat per la seva capacitat emprenedora amb projectes innovadors. La segona acció és El Forum IMPULSA, amb l'objectiu de descobrir i proposar les condicions educatives, tecnològiques, econòmiques, polítiques i socials necessàries per convertir milers de joves inquiets en creadors de progrés a mitjançant iniciatives en tots els àmbits:cientificotecnològic, empresarial i social, esportiu i artístic-cultural. La tercera és el programa Educar el talent Emprenedor on, juntament amb la Fundació Trilema, persegueix el repte de introduir la competència d'Aprendre d’Emprendre en la pràctica ordinària dels docents i així configurar autèntiques Escoles Emprenedores.

 • Fundació Trilema

  La Fundació Trilema, dintre del seu apartat TRILEMA EMPRENDE desenvolupa diverses línies d’actuació. Organitza el Programa de Formació APRENDER A EMPRENDER, adreçat a professors de tots els nivells. Organitza, dintre del marc de Jornades d’Educació Emprenedora, trobades d’escoles per tal de que puguin presentar els seus projectes d’emprenedoria desenvolupats a l’aula. Té una base de dades de centres educatius que desenvolupen experiències referencials en el marc de l’emprenedoria educativa.

 • FESCOOP

  El seu objectiu és fomentar l’emprenedoria de base cooperativa als centres educatius de Catalunya. Fescoop és una de les actuacions d'Aracoop, un programa-marc de cooperació públic-privat promogut pel Departament d'Empresa i Ocupació amb la participació activa de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i les federacions de cooperatives i la col·laboració de més de 80 entitats per renovar, ampliar i enfortir l'economia social i cooperativa. Una altra acció impulsada des d’aracoop, i complementària al Fescoop, és la creació de cooperatives d’alumnes en centres d’Educació Primària i Secundària. Es tracta d’una actuació on l’alumnat té l’oportunitat d’experimentar de primera mà els valors propis del cooperativisme creant un projecte comú de base col·laborativa.

 • GLOBALleida

  GLOBALleida és un projecte inter-institucional fruit de la voluntat d’integrar en una sola entitat tota l’activitat de promoció econòmica i projecció del territori lleidatà. Eintegrada per l’Ajuntament de Lleida, la UdL, la Diputació de Lleida, la Cambra de Comerç de Lleida i la Cambra de Comerç de Tàrrega. GLOBALleida pretén contribuir al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida a través del foment de l’emprenedoria i el suport a la innovació i la competitivitat, i l’impuls de la projecció exterior del territori. Dintre d’aquest àmbit, ve desenvolupant els darrers tres anys, el programa E2 Escola d’Emprenedors, conjuntament amb els Serveis Territorials d’Educació de Lleida. El programa es fonamenta bàsicament en dos àmbits. El primer oferir formació sobre emprenedoria a tos els centres educatius, abastant des del nivell de Primària fins Cicles Formatius de Graus Superiors. El segon àmbit consisteix en oferir uns premis a les millors experiències emprenedores dels centres educatius dels SSTT d’Ensenyament de Lleida.

 • Càtedra d’Emprenedoria UdL

  La Càtedra d’Emprenedoria de la UdL té com tasca principal incentivar la creació d’empreses per part dels membres de la comunitat universitària de la UdL. Tanmateix, les activitats de formació que oferta poden ser d'utilitat, així com els recursos documentals i d’altres que es poden obtenir de l’apartat "Recursos" de la seva web. També permet subscriure’s al seu butlletí d’informació "INFO EMPREN".

 • Fundació Mon Rural

  Projecte educatiu dirgit a l'alumnat de primària on es crea y gestiona una cooperativa durant el curs escolar. S'organitzen per fabricar productes artesanals, els quals es venen un cop a l'any al mercat del poble.