• Imprimeix

El procés de transformació en comunitat d'aprenentatge

La decisió d’un centre de transformar-se en una Comunitat d’Aprenentatge requerix d’ una profunda reflexió i d’una voluntat de canvi de tota la comunitat educativa.

Es tracta d’un procés que no és immediat i que inclou el pas per diferents fases.

S’inicia amb la presensibilització o presa de contacte, que consisteix en una xerrada sobre les línies bàsiques del projecte a càrrec d’una persona que el conegui profundament. La demanda de la presensibilització es fa al Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i Primària (socinfantilprimaria.ensenyament@gencat.cat)

Si després de la presensibilització la comunitat educativa, majoritàriament, es mostra interessada, es fa la sol∙licitud mitjançat aquest formulari que cal trametre al Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Infantil i Primària (socinfantilprimaria.ensenyament@gencat.cat) que gestiona la formació.

La formació per constituir-se en comunitat d’aprenentatge consta de tres cursos:

  • Sensibilització
  • Transformació
  • Consolidació