• Imprimeix

Actuacions d'èxit

Pràctiques

Actuacions d'èxit

 • Grups interactius

  Els grups interactius és una forma d'organització d'aula que dóna molt bons resultats quant a la millora de l'aprenentatge i la convivència. A través dels grups interactius, es multipliquen i diversifiquen les interaccions, a la vegada que s'augmenta el temps de treball efectiu. Es caracteritzen per ser una organització inclusora de l'alumnat en la que es compte amb l'ajuda de més persones adultes a més del/la mestre/a responsable de l'aula. En els grups interactius s'aconsegueix desenvolupar, en una mateixa dinàmica, l'acceleració de l'aprenentatge per tot l'alumnat en totes les matèries, els valors, les emocions i els sentiments

 • Tertúlies dialògiques

  Es tracta de la construcció col·lectiva de significat i coneixement basant-se en el diàleg amb tot l'alumnat participant en la tertúlia. El funcionament de les tertúlies dialògiques es basa en els 7 principis de l'Aprenentatge Dialògic i es desenvolupen basant-se en les millors creacions de la humanitat en diferents camps: desde la literatura fins l'art o la música.

  Un exemple d'organització el tenim a  "Las tertulias dialógicas en el IES Karrantza"

 • Formació de familiars

  L'oferta formativa dels centres educatius s'obre no tan sols a l'alumnat i professorat, sinó també a les famílies. La formació de familiars es basa en la formació en actuacions d'èxit i respon als interessos i necessitats de les famílies.

  Itziar Fitó, voluntària a la Comunitat d'Aprenentatge de l' Escola Mare de Déu de Montserrat de Terrassa, ens explica la seva experiència com a formadora de familiars aquest curs en aquesta comunitat 

 • Participació educativa de la comunitat

  Les famílies i membres de la comunitat, a més de participar en la formació de familiars basada en actuacions d'èxit, participen en les activitats d'aprenentatge de l'alumnat, tant en l'horari lectiu com en el no lectiu. La seva participació en la vida escolar també es concreta en la presa de decisions en tot allò que està relacionat amb l'educació dels seus fills i filles. Aquesta participació democràtica ajuda a promoure l'acceptació cultural i a millorar el rendiment educatiu dels nens i nenes pertanyents a minories culturals

 • Model dialògic de prevenció i resolució de conflictes

  Aquest model de prevenció i resolució de conflictes es fonamenta en el diàleg com a eina que permet superar les desigualtats. En el tractament del conflicte pren protagonisme el consens entre totes les parts implicades, especialment l'alumnat, sobre les normes de convivència, generant un diàleg compartit per tota la comunitat en tot el procés normatiu.

  Un article per a la reflexió: "Prevención de conflictos en las comunidades de aprendizaje". Ramón Flecha García i Carmen García Yeste

 • Formació dialògica del professorat

  Per poder desenvolupar les actuacions educatives d'èxit en els centres educatius, un aspecte imprescindible és la formació del professorat en les bases científiques i teòriques i en les evidències avalades per la comunitat científica internacional