• Imprimeix

Comunitats d'aprenentatge

Presentació

Comunitats d’Aprenentatge és un projecte basat en un conjunt d'Actuacions Educatives d'Èxit (AEE) que s'ha demostrat científicament que milloren el rendiment educatiu, la convivència del centre i del seu entorn. Aquest model educatiu està construït a partir de les aportacions internacionals més rellevants a nivell teòric i científic, les quals destaquen dos elements claus en l'aprenentatge: les interaccions i la participació en el centre educatiu de tota la comunitat i, les evidències científiques internacionals de les actuacions que milloren els seus resultats.


Sol·licitud CdA

Pels centres educatius que decideixen iniciar el procés formatiu en CdA. És imprescindible l’acord del claustre i del consell escolar, i el compromís de formar-se durant tres cursos consecutius

Notícies

Comunitats Autònomes

  • Ordre de 8 de juny de 2012

    per la que es regula el procediment d'inscripció i continuïtat de centres reconeguts com Comunitat d'Aprenentatge i es crea la "Red Andaluza Comunidades de Aprendizaje"

  • Ordre de 15 de febrer de 2003

    del Departamento de Educación y Ciencia, per la que s'autoritza la posada en marxa del projecte d'innovació Comunitats d'Aprenentatge en diversos centres de la Comunitat Autònoma d'Aragó

  • Document informatiu

    del projecte de comunitats d'aprenentatge al País Basc