• Imprimeix

Xarxa de biblioteques

Des de principis del Programa, al 2005, es fan reunions periòdiques de referents territorials sobre la biblioteca escolar per coordinar les actuacions amb l’objectiu de crear una xarxa de coordinació, suport i assessorament als centres educatius. Són varies les accions que es fan als territoris des dels àmbits de les entitats i administracions per impulsar, aprofundir i consolidar les biblioteques als centres educatius.

En aquesta secció volem visibilitzar les diferents propostes que uneixen el treball intern de les biblioteques als centres i el treball col·laboratiu amb l’entorn, totes importants i necessàries que es basen fonamentalment en grups de treball, d’especialistes i seminaris que amb finalitats diferents es troben i formen nucli per donar suport a les biblioteques escolars.

És voluntat del Programa biblioteca escolar "puntedu", fomentar el nexe d’unió al territori en el tema de biblioteques escolars.

La informació d’aquest treball en xarxa està organitzada per territoris i en cada un d’ells hi trobareu el treball col·laboratiu i en xarxa de: biblioteques escolars, Serveis Educatius i altres entitats de l’entorn d’un mateix territori. Les accions, treballs, materials, recursos i enllaços que ofereixen són bàsicament els següents:

  • La relació dels centres que formen part de la xarxa amb enllaç a les seves biblioteques escolars.
  • Una mostra d’experiències que realitzen els centres de la xarxa.
  • Documents i materials d’elaboració pròpia.
  • Recursos propis de la xarxa: plans d’entorn, plans de lectura municipals, catàlegs, maletes pedagògiques...
  • Entitats de l’entorn que participin o mantinguin alguna relació amb la xarxa.
  • Enllaç a les biblioteques públiques de la zona Seminaris i/o grups de treball: pla de treball anual, àmbits de treball, activitats col•lectives...
  • Enllaç al Programa de biblioteca escolar “puntedu” i al Banc de recursos dels CRP. Activitats de dinamització i formació de la zona: conferències, cursos, assessoraments, activitats diverses relacionades amb la lectura i la cerca d’informació...
  • Relació de les biblioteques escolars de la zona.
  • Enllaç a les biblioteques públiques de la zona.
  • Jornades.

Xarxa biblioteques

Baix Llobregat

Barcelona ciutat

Barcelona comarques

Catalunya Central

Girona

Lleida

Maresme-Vallès Oriental

Tarragona

Terres de l’Ebre

Vallès Occidental

 

Nota: Ens consta que hi ha alguns grups de treball de bibilioteques que encara no disposen d'espai virtual o l'estan elaborant i, per tant, no podem fer-ne difusió. Els anirem afegint a mida que ens ho comuniquin.