• Imprimeix

Saber Llegir

Documents i recursos per donar suport a l’eix de la competència lectora “saber llegir”. Aquest eix fa referència a l’aprenentatge de la lectura a totes les etapes.