• Imprimeix

Organització i gestió de la biblioteca

Documents i recursos sobre l’ àmbit organitzatiu i de gestió de la biblioteca escolar.

 • Les biblioteques als centres educatius de secundària

  Les biblioteques als centres educatius de secundària

  Document que té la finalitat de respondre als interrogants que es poden plantejar a l’hora d’engegar o de revisar la biblioteca d’un centre de secundària.

 • Biblioteca d'aula: una oportunitat per a la lectura i el coneixement

  Biblioteca d'aula: una oportunitat per a la lectura i el coneixement

  Document que neix amb l'objectiu d'aportar orientacions per a la creació i la dinamització de les Biblioteques d'aula (BA) en els centres educatius, tant d’infantil i primària com de secundària, sense perdre de vista la seva interacció amb la biblioteca del centre.

 • Què, qui, com de la biblioteca: La posada en marxa de la biblioteca en un centre educatiu

  Què, qui, com de la biblioteca: La posada en marxa de la biblioteca en un centre educatiu

  Eina que vol ser útil als centres educatius quan es plantegen o revisen les tasques a desenvolupar de la biblioteca.

  L’objectiu del document és visibilitzar, de manera esquemàtica, els diferents punts claus que cal tenir present en un projecte de biblioteca que dóna suport al currículum.

   

 • Mobiliari de referència per a la biblioteca escolar

  Mobiliari de referència per a la biblioteca escolar

  Mobiliari i biblioteca escolar és un document elaborat per un grup de treball compost per especialistes que pretén ser un document que reculli orientacions i propostes de diferent tipus de mobiliari amb la finalitat que els centres educatius trobin recomanacions sobre disseny de taules, cadires, taulells d’informació, prestatgeries, i mobiliaris auxiliars per a la biblioteca escolar.

  Versió completa del document en PDF elaborat pel mateix grup de treball.

 • Bibliotecas escolares con futuro

  Bibliotecas escolares con futuro

  Llibre que expressa la necessitat de convertir la biblioteca escolar en un recurs  rellevant del procés educatiu, que aportin valor afegit. Cal parlar de la biblioteca com a centre de recurs per a l'ensenyament i l'aprenentatge que actuï com a agent mediador i formatiu. Aquest aspecte representa l'element clau per al futur de les biblioteques escolars.

 • Nuevas dinámicas para la biblioteca escolar en la sociedad red

  Nuevas dinámicas para la biblioteca escolar en la sociedad red

  Publicació que presenta les accions que han de fer les biblioteques escolars per poder desenvolupar-se en la societat contemporània en referència a tres aspectes bàsics: La biblioteca com a estructura de gestió, la biblioteca com a agent de mediació i formació i la biblioteca com a entorn social i relacional.

 • Biblioteques escolars entre interrogants?

  Biblioteques escolars entre interrogants?

  En el passat Congrés "Bilbiotecas escolares en tránsito" celebrat a Santiago de Compostela els dies 10,11 i 12 de novembre es va presentar l'obra Biblioteques escolars entre interrogants? Eina d'autoavaluació: preguntes i indicadors per millorar la biblioteca, publicada per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

 • Bibliotecas escolares "entre comillas"

  Bibliotecas escolares

  Fundación Germán Sánchez Ruipérez i el Ministerio d'Educación, 2010.

  Estudi de casos: bones pràctiques en la integració de la biblioteca en els centres educatius. Aquesta recerca està centrada en l'anàlisi i descripció de les variables principals que expliquen el funcionament quotidià de les millors biblioteques escolars espanyoles, per conèixer detalladament la realitat dels qui lideren aquest servei, amb la voluntat de servir de referència i d'estímul permanent. La investigació s'ha centrat en vuit centres escolars (quatre d'Infantil i Primària i quatre d'ensenyament secundari) reconeguts pel seu bon fer en aquest camp.

 • Els plans de lectura i escriptura de centre

  Els plans de lectura i escriptura de centre

  Monogràfic que aporta reflexions i idees sobre els diferents plans de lectura i escriptura que es duen a terme als centres educatius.

 • Com crear un ambient lector a l'escola?

  Com crear un ambient lector a l'escola?

  Publicació emmarcada en el programa LECXIT-Lectura per a l’èxit educatiu que aporta una nova reflexió sobre les oportunitats de treballar la lectura que ens ofereixen els llibres de coneixements, les pantalles dels dispositius electrònics i els còmics i àlbums il·lustrats.

 • Contribución de la biblioteca escolar al fomento de la lectura

  Contribución de la biblioteca escolar al fomento de la lectura

  Aquesta publicació aborda el paper que la biblioteca escolar ha d'assumir tant en les actuacions de foment de la lectura com de suport a les activitats i intervencions connectades amb el temps de lectura reglat en els centres i amb la implementació del projecte lingüístic o pla de lectura.

 • Biblioteca escolar 2.0

  Biblioteca escolar 2.0

  Document que aborda les qüestions relacionades amb la construcció d'una  biblioteca 2.0 en el centre educatiu, la utilització de les eines adients i intenta donar resposta a un seguit de preguntes com per exemple: quin és el paper d'una biblioteca escolar 2.0?, quins són els seus àmbits d'actuació?, etc.