• Imprimeix

La col·lecció

Documents i recursos per ajudar a la provisió, gestió i actualització del fons de la biblioteca.

1. Seleccions bibliogràfiques

2. La gestió del fons

 • Adaptació de la CDU per a les biblioteques d'infantil, primària i secundària

  Adaptació de la CDU per a les biblioteques d'infantil, primària i secundària

  Pautes per facilitar l'organització dels documents i la localització a les prestatgeries d'una forma sistemàtica i amb uns criteris unificats.

  La utilització d'aquest document s'ha de fer d'acord amb la biblioteca pública de l'entorn, així s'utilitzarà la taula del 4 per Llengua i la del 8 per Literatura en el cas de la demarcació de Barcelona i la taula del 8 per Llengua i Literatura en la resta de territori.

 • Adaptació de la CDU per als CREDA

  Adaptació de la CDU per als CREDA

  Aquest document d’adaptació i actualització de la Classificació Decimal Universal (CDU) per a les Mediateques dels CREDA ha sorgit de la necessitat de compartir, entre tots els professionals dels CREDA responsables de la gestió dels seus recursos, criteris comuns i termes específics per a la seva catalogació, tant pel que fa a la CDU, als descriptors i al format dels materials.

 • Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut

  Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut

  Vol ser una eina de suport per a les persones responsables de la biblioteca dels centres educatius pel que fa a les diverses actuacions de gestió del fons.

  Ha estat elaborat per especialistes en biblioteconomia i biblioteca escolar a partir d'un encàrrec del Departament d'Educació.

  Annex: Tríptic Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut