• Imprimeix

La col·lecció

Documents i recursos per ajudar a la provisió, gestió i actualització del fons de la biblioteca.

1. Seleccions bibliogràfiques

 • Les altres literatures universals

  Les altres literatures universals

  Opuscles que pretenen ampliar el coneixement dels docents sobre aquestes literatures, amb el propòsit final d’ajudar a posar en valor la tradició cultural dels alumnes d’origen estranger davant de la resta de companys de l’aula ordinària i del centre. 

  Cada opuscle fa una aproximació a la literatura d’una zona geogràfica diferent. La selecció d’aquestes literatures s’ha fet tenint en compte la procedència dels col·lectius més nombrosos dins l’alumnat d’origen estranger del nostre sistema educatiu.

 • Bibliografia de llibres de coneixement en l’àmbit dels llibres per a infants i joves (LIJ)

  Bibliografia de llibres de coneixement en l’àmbit dels llibres per a infants i joves (LIJ)

  Treball de recerca bibliogràfica al voltant dels llibres de coneixement o informatius adreçats a infants i joves (LIJ) compilat per Clàudia Rosa Forés. Inclou un recull de lectures per al professorat.

 • Butlletí eBiblio | Puntedu

  Butlletí eBiblio | Puntedu

  Butlletí del servei eBiblio Catalunya per donar a conèixer a la comunitat educativa el nou servei de préstec de llibres digitals per als usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya. Compta amb una col·lecció de títols d'obres de ficció i no ficció de diferents gèneres i temàtiques en català, castella i anglès. i audiollibres i revistes.

  També que inclou el préstec digital de lectures de secundària.

  Accés al butlletí número 1

 • El Garbell

  El Garbell

  Tria quadrimestral de llibres per a Infants i Joves que parteix del butlletí Quins llibres... S’adreça a les biblioteques escolars perquè puguin trobar novetats editorials pel seu interès i qualitat.

 • Llibres infantils de coneixements

  Llibres infantils de coneixements

  Proposta bibliogràfica que inclou 200 llibres recomanats al Servei d’Informació Selectiva (SIS) durant l’any 2013 i al llarg dels primers mesos del 2014. 

 • Llibres infantils i juvenils recomanats per la crítica (2000-2013)

  Llibres infantils i juvenils recomanats per la crítica (2000-2013)

  Selecció d'obres infantils i juvenils més valorades per la crítica des de l’any 2000 fins al març de 2013, per edats. Ha estat elaborada a partir d’un buidat ampli de revistes i institucions especialitzades de tot l’estat.

 • Cultura del mar, bibliografia bàsica

  Cultura del mar, bibliografia bàsica

  Selecció d’obres bàsiques disponibles al mercat que aplega llibres de coneixements i de ficció, revistes, pel·lícules i una selecció molt bàsica d’adreces web de referència sobre la cultura del mar.

 • Bibliografia selectiva. Novetats

  Bibliografia selectiva. Novetats

  Publicació bimestral que ofereix una selecció de les novetats editorials més interessants dels diferents camps del saber, per orientar en el desenvolupament de les col·leccions de les biblioteques públiques.

 • Noies i nois tants a tants

  Noies i nois tants a tants

  La Biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat posa a disposició de les escoles i instituts de Barcelona, en forma de préstec, tres maletes amb una acurada selecció de llibres de ficció infantils i juvenils, que posen en mans d'infants i joves d'educació infantil, primària i secundària obres que els permeten una mirada i una reflexió en favor de la igualtat d'oportunitats, la superació dels estereotips de gènere, culturals i socials, i la defensa de la dignitat personal, i aporten recursos als docents per treballar la coeducació.

  Accés a la selecció de llibres per a l'educació infatil i primària
  Accés a la selecció de llibres per a l'educació secundària

 • Elles i ells. Colze a colze

  Elles i ells. Colze a colze

  Bibliografia de literatura infantil i juvenil sobre valors i actituds pel que fa a la superació dels estereotips i del sexisme. Ha estat seleccionada per especialistes en coeducació i biblioteca escolar a partir d'un encàrrec del Departament d'Educació.

 • Minibilioteca: 100 per llegir! 50 per als petits!

  Minibilioteca: 100 per llegir! 50 per als petits!

  Maletes que contenen una selecció dels llibres més actuals d’autors catalans i universals per afavorir el gust per la lectura en els infants. A través dels Serveis Educatius es fan arribar als centres educatius d’infantil i primària de la seva zona.

  Elaboració a càrrec d'ACALI (Associació Catalana d'Amics del Llibre Infantil i Juvenil) amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament.

 • La biblioteca escolar. Recursos electrònics i bibliogràfics

  La biblioteca escolar. Recursos electrònics i bibliogràfics

  Aquesta selecció de recursos electrònics i bibliogràfics correspon a l'actualització de La Biblioteca Escolar, 29 de 2006, elaborada per la Biblioteca de Rosa Sensat i editada pel Departament d'Educació.

  S'adreça principalment a professorat i a bibliotecaris/es.

2. La gestió del fons

 • Adaptació de la CDU per a les biblioteques d'infantil, primària i secundària

  Adaptació de la CDU per a les biblioteques d'infantil, primària i secundària

  Pautes per facilitar l'organització dels documents i la localització a les prestatgeries d'una forma sistemàtica i amb uns criteris unificats.

  La utilització d'aquest document s'ha de fer d'acord amb la biblioteca pública de l'entorn, així s'utilitzarà la taula del 4 per Llengua i la del 8 per Literatura en el cas de la demarcació de Barcelona i la taula del 8 per Llengua i Literatura en la resta de territori.

 • Adaptació de la CDU per als CREDA

  Adaptació de la CDU per als CREDA

  Aquest document d’adaptació i actualització de la Classificació Decimal Universal (CDU) per a les Mediateques dels CREDA ha sorgit de la necessitat de compartir, entre tots els professionals dels CREDA responsables de la gestió dels seus recursos, criteris comuns i termes específics per a la seva catalogació, tant pel que fa a la CDU, als descriptors i al format dels materials.

 • Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut

  Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut

  Vol ser una eina de suport per a les persones responsables de la biblioteca dels centres educatius pel que fa a les diverses actuacions de gestió del fons.

  Ha estat elaborat per especialistes en biblioteconomia i biblioteca escolar a partir d'un encàrrec del Departament d'Educació.

  Annex: Tríptic Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut