• Imprimeix

Publicacions del programa

Documents elaborats pel Programa mitjançant diversos grups de treball.

Documents de referència

 • Directrius i estàndards per a les biblioteques escolars de Catalunya

  Directrius i estàndards per a les biblioteques escolars de Catalunya

  Document de referència per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya que exposa els serveis i recursos que n'haurien de proporcionar a la comunitat educativa. També presenta uns estàndards mínims aplicables als apartats de col·lecció, serveis, espai i personal.

 • La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. El pla de lectura de centre.

  La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. El pla de lectura de centre.

  Document  que presenta el marc de referència de les actuacions del Departament d’Ensenyament al voltant de la lectura en els centres educatius, tant les vinculades a l’Impuls de la Lectura com  les relacionades amb la potenciació de les biblioteques escolars i amb les propostes fetes des del currículum per desenvolupar les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Els objectius generals responen als tres eixos en què s'articula el document: Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

  Observacions: Format enriquit del document amb il·lustracions, esquemes i índex actiu per facilitar la consulta en línia.

Organització i gestió de la biblioteca

 • Biblioteca escolar 2.0

  Biblioteca escolar 2.0

  Document que aborda les qüestions relacionades amb la construcció d'una  biblioteca 2.0 en el centre educatiu, la utilització de les eines adients i intenta donar resposta a un seguit de preguntes com per exemple: quin és el paper d'una biblioteca escolar 2.0?, quins són els seus àmbits d'actuació?, etc.

   

 • Les biblioteques als centres educatius de secundària

  Les biblioteques als centres educatius de secundària

  Document que té la finalitat de respondre als interrogants que es poden plantejar a l’hora d’engegar o de revisar la biblioteca d’un centre de secundària.

 • Biblioteca d'aula: una oportunitat per a la lectura i el coneixement

  Biblioteca d'aula: una oportunitat per a la lectura i el coneixement

  Document que neix amb l'objectiu d'aportar orientacions per a la creació i la dinamització de les Biblioteques d'aula (BA) en els centres educatius, tant d’infantil i primària com de secundària, sense perdre de vista la seva interacció amb la biblioteca del centre.

 • Què, qui, com de la biblioteca: La posada en marxa de la biblioteca en un centre educatiu

  Què, qui, com de la biblioteca: La posada en marxa de la biblioteca en un centre educatiu

  Eina que vol ser útil als centres educatius quan es plantegen o revisen les tasques a desenvolupar de la biblioteca.

  L’objectiu del document és visibilitzar, de manera esquemàtica, els diferents punts claus que cal tenir present en un projecte de biblioteca que dóna suport al currículum.

   

 • Mobiliari de referència per a la biblioteca escolar

  Mobiliari de referència per a la biblioteca escolar

  Mobiliari i biblioteca escolar és un document elaborat per un grup de treball compost per especialistes que pretén ser un document que reculli orientacions i propostes de diferent tipus de mobiliari amb la finalitat que els centres educatius trobin recomanacions sobre disseny de taules, cadires, taulells d’informació, prestatgeries, i mobiliaris auxiliars per a la biblioteca escolar.

  Versió completa del document en PDF elaborat pel mateix grup de treball.

Llegir per aprendre

Gust per llegir

La Col•lecció

 • Adaptació de la CDU per a les biblioteques d'infantil, primària i secundària

  Adaptació de la CDU per a les biblioteques d'infantil, primària i secundària

  Pautes per facilitar l'organització dels documents i la localització a les prestatgeries d'una forma sistemàtica i amb uns criteris unificats.

  La utilització d'aquest document s'ha de fer d'acord amb la biblioteca pública de l'entorn, així s'utilitzarà la taula del 4 per Llengua i la del 8 per Literatura en el cas de la demarcació de Barcelona i la taula del 8 per Llengua i Literatura en la resta de territori.

 • Adaptació de la CDU per als CREDA

  Adaptació de la CDU per als CREDA

  Aquest document d’adaptació i actualització de la Classificació Decimal Universal (CDU) per a les Mediateques dels CREDA ha sorgit de la necessitat de compartir, entre tots els professionals dels CREDA responsables de la gestió dels seus recursos, criteris comuns i termes específics per a la seva catalogació, tant pel que fa a la CDU, als descriptors i al format dels materials.

 • Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut

  Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut

  Vol ser una eina de suport per a les persones responsables de la biblioteca dels centres educatius pel que fa a les diverses actuacions de gestió del fons.

  Ha estat elaborat per especialistes en biblioteconomia i biblioteca escolar a partir d'un encàrrec del Departament d'Educació.

  Annex: Tríptic Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut