• Imprimeix

Documents de referència

 • Orientació Normativa i Estratègica de l'Alfabetizació Mediàtica i Informacional (MIL)

  Orientació Normativa i Estratègica de l'Alfabetizació Mediàtica i Informacional (MIL)

  Document que aborda la MIL com un concepte integral ja que combina l’alfabetització informacional i mediàtica.

 • La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. El pla de lectura de centre

  La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. El pla de lectura de centre

  Document  que presenta el marc de referència de les actuacions del Departament d’Ensenyament al voltant de la lectura en els centres educatius, tant les vinculades a l’Impuls de la Lectura com  les relacionades amb la potenciació de les biblioteques escolars i amb les propostes fetes des del currículum per desenvolupar les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Els objectius generals responen als tres eixos en què s'articula el document: Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

  Observacions: Format enriquit del document amb il·lustracions, esquemes i índex actiu per facilitar la consulta en línia.

 • Biblioteca escolar 2.0

  Biblioteca escolar 2.0

  Document que aborda les qüestions relacionades amb la construcció d'una  biblioteca 2.0 en el centre educatiu, la utilització de les eines adients i intenta donar resposta a un seguit de preguntes com per exemple: quin és el paper d'una biblioteca escolar 2.0?, quins són els seus àmbits d'actuació?, etc.

 • Mobiliari de referència per a la biblioteca escolar

  Mobiliari de referència per a la biblioteca escolar

  Mobiliari i biblioteca escolar és un document elaborat per un grup de treball compost per especialistes que pretén ser un document que reculli orientacions i propostes de diferent tipus de mobiliari amb la finalitat que els centres educatius trobin recomanacions sobre disseny de taules, cadires, taulells d’informació, prestatgeries, i mobiliaris auxiliars per a la biblioteca escolar.

   Accés a la versió completa del document  en PDF elaborat pel mateix grup de treball

 • Què, qui, com de la biblioteca: La posada en marxa de la biblioteca en un centre educatiu

  Què, qui, com de la biblioteca: La posada en marxa de la biblioteca en un centre educatiu

   

  Eina que vol ser útil als centres educatius quan es plantegen o revisen les tasques a desenvolupar de la biblioteca.

  L’objectiu del document és visibilitzar, de manera esquemàtica, els diferents punts claus que cal tenir present en un projecte de biblioteca que dóna suport al currículum.

   

 • Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut

  Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut

  Vol ser una eina de suport per a les persones responsables de la biblioteca dels centres educatius pel que fa a les diverses actuacions de gestió del fons.

  Ha estat elaborat per especialistes en biblioteconomia i biblioteca escolar a partir d'un encàrrec del Departament d'Educació.

  Annex: Tríptic Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut
   

 • Biblioteca escolar-biblioteca pública: 1r laboratori - 2n laboratori

  Biblioteca escolar-biblioteca pública: 1r laboratori - 2n laboratori

   

  Conclusions dels Laboratoris de Biblioteca escolar - Biblioteca pública, fruit del treball conjunt entre la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura i el Departament d'Educació l'any 2005 amb l'objectiu d'analitzar les possibilitats de cooperació entre la biblioteca pública i la biblioteca escolar.

  Primer laboratori          Segon laboratori

 • La biblioteca escolar i la biblioteca pública: idees per a la col·laboració

  La biblioteca escolar i la biblioteca pública: idees per a la col·laboració

   

  Propostes per avançar en la col·laboració biblioteca escolar- biblioteca pública, fruit del treball conjunt entre la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura i el Departament d'Educació i de la reflexió del Primer i Segon Laboratori biblioteca escolar-biblioteca pública. Parteixen de la importància de la lectura i proposen una sèrie de recursos, serveis i activitats per concretar la col·laboració institucional d'ambdues xarxes.

 • Biblioteques escolars entre interrogants?

  Biblioteques escolars entre interrogants?

  En el passat Congrés "Bilbiotecas escolares en tránsito" celebrat a Santiago de Compostela els dies 10,11 i 12 de novembre es va presentar l'obra Biblioteques escolars entre interrogants? Eina d'autoavaluació: preguntes i indicadors per millorar la biblioteca, publicada per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.