• Imprimeix

Dades estadístiques

  • Estadístiques de biblioteques escolars curs 2010-2011

    Estadístiques de biblioteques escolars curs 2010-2011

    Estudi del Pla Estadístic Nacional que proporciona informació sobre les principals característiques de les biblioteques escolars relacionades amb el seu equipament i instal·lacions, la seva activitat i els seus recursos materials, econòmics i humans.