• Imprimeix

Dades estadístiques

  • Estadística de biblioteques escolars (EBE)

    Estadística de biblioteques escolars (EBE)

    L'Estadística de biblioteques escolars (EBE) s'obté d'una operació estadística, de caràcter censal i de periodicitat quinquennal, que desenvolupa el Departament d'Ensenyament, amb la col·laboració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Actualment s'ofereixen les dades dels cursos 2015-2016 i 2010-2011.