• Imprimeix

Formació del programa

Biblioteca escolar

El model de biblioteca escolar proposat entén la biblioteca com a centre de recursos, informació i documentació que ha de donar suport a la labor d’ensenyament i d’aprenentatge, fomentar l’hàbit de la lectura i facilitar les eines per a la competència informacional. Aquest concepte evidencia la necessitat d’oferir una formació específica i continuada per al docent responsable d’aquesta biblioteca per tal que pugui dur a terme les tasques específiques previstes en Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya i en Directrius per a la biblioteca escolar de l'IFLA /UNESCO quan parlen del paper del bibliotecari escolar.

El programa biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament ofereix una formació telemàtica específica, dirigida en primera instància al professorat responsable de la biblioteca escolar, però també a la resta dels professors de tots els nivells educatius que vulguin aprofundir en aquest camp. La finalitat és donar als responsables de la biblioteca escolar i professorat interessat les tècniques i els recursos bàsics per poder desenvolupar la seva tasca. Aquesta formació s’organitza en cursos de formació bàsica i en cursos d’ampliació.


Formació bàsica

BE1: La Biblioteca escolar I: Concepte, dinamització i aplicació de gestió ePèrgam (60 h)

S'aprofundeix en el concepte de biblioteca escolar com a centre de recursos obert a la comunitat educativa i es dóna a conèixer el funcionament de l'aplicació ePèrgam per a la gestió de les biblioteques escolars. Per als centres que vulguin tenir l’aplicació de gestió és obligatori.

BE2: La Biblioteca escolar II: La competència informacional (60 h)

Es donen fonaments, tècniques i estratègies per ajudar l’alumnat i el professorat a desenvolupar les capacitats informacionals a l’hora de treballar les àrees curriculars.

BE3: La Biblioteca escolar III: El pla de lectura de centre (PLEC) (60 h)

Es presenta el PLEC i es donen orientacions per elaborar el del propi centre. Aquesta formació s'inicia amb una sessió presencial adreçada a les persones inscrites al curs acompanyades d'un membre de l'equip directiu del centre.

Cursos d’ampliació

BEED – Eines 2.0 per a la biblioteca escolar (30 h)

Formació en l'ús d’eines 2.0. per al funcionament i la dinamització de la biblioteca escolar: 

BEGL – El gust per llegir des de la biblioteca escolar (30 h)

Formació en l’hàbit lector i el gust per llegir en el marc del PLEC i de la biblioteca escolar:

BECL – La competència lectora des de la biblioteca escolar (30 h)

Formació en l’hàbit lector de la competència lectora en el marc del PLEC i de la biblioteca escolar.

BEBL – El blog de la biblioteca escolar: estructura i continguts (45 h)

Orientacions al professorat en el disseny de l'estructura i en la publicació de continguts en el blog de la biblioteca escolar.

BERD – Recursos digitals per a la biblioteca escolar (30 h) 

Orientacions per al professorat sobre la gestió i l'ús de recursos digitals de cerca d'informació.