• Imprimeix

Altres formacions

Curs 2017-2018

  • Màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

    Màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

    Màster semipresencial que s'adreça a totes aquelles persones interessades en aquests àmbits de treball. Ofereix formació sobre les formes més efectives d'organitzar i fer funcionar les biblioteques escolars com a centres de recursos d'aprenentatge; sobre el disseny de plans de lectura de centre (PLEC); la selecció i ús dels llibres infantils i juvenils; la recerca i selecció d'informació, especialment a través de la xarxa; les formes d'enllaç i col·laboració cultural amb el context social; l'ús de les noves tecnologies per a aquests propòsits; així com el desenvolupament de projectes socials de lectura que incideixin en els hàbits de la població. Inclou una part de pràctiques externes tutoritzades en biblioteques escolars o públiques.

     

    És reconegut pel Departament d'Ensenyament per al perfil docent "Lectura i biblioteca escolar", un dels nous perfils d'especialista que poden ser reclamats per les escoles públiques per formar part del professorat dels centres.