• Imprimeix

Quins llibres?

Amb el títol de Quins llibres...? us volem presentar les novetats de llibres de ficció i de coneixements per a infants i joves que seleccionem des del Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

El Seminari està format per una vintena de professionals de l’educació que es reuneixen setmanalment per comentar, valorar i classificar les novetats editorials, adreçades a infants i a joves, que van arribant a les llibreries periòdicament.

A més a més dels anys d’experiència en la dinamització i organització de les biblioteques escolars dels participants del seminari, comptem també amb l’ajut dels comentaris dels joves lectors de les nostres escoles i biblioteques.

Per aconseguir la millor lectura i el seu gaudi el professorat, les famílies i els nois i noies poden cercar a l’entorn de consulta de  Quins llibres...?

Per saber si el llibre està dins del catàleg podeu fer la cerca omplint qualsevol dels apartats: autor, títol, editorial i matèria.

La cerca per Consulta avançada, és més complerta, però és necessari conèixer alguns termes que us permetran l'entrada.

Per Matèria, podeu demanar: conte, còmic, narració protagonista humà, narració fantàstica i humor, narració protagonista animal, narració fantàstica, narració d'aventures,...

Per Format: llibre de coneixements o llibre de ficció.

A més a més, per als llibres de ficció podeu concretar l'edat a la Signatura, com I (de 3 a 5 anys), I1 (de 6 a 7 anys), I2 (de 8 a 9 anys), I3 (de 10 a 12 anys) i JN (de 13 a 15 anys), segons el nivell de comprensió lectora.

Molts llibres que recomanem a I1 poden ser explicats pels adults als infants més petits i es poden compartir per mirar les il·lustracions i iniciar-se en la lectura.
A la CDU, per als llibres de coneixements, trobareu el Nivell del lector en obrir la fitxa.

En el Camp lliure trobareu dos tipus d'indicacions que porten la nota: De molta qualitat De qualitat. També es troba la valoració sobre la qualitat dels llibres al costat del títol, amb ++ o amb +. Els altres llibres, que també hem llegit i valorat, no porten cap indicació.

Al Resum podreu accedir a qualsevol de les paraules que estiguin incloses en el comentari del llibre.

Llengua per català, castellà, anglès,...

Dels llibres llegits, valorats, citats i ressenyats pel Seminari  és fa una tria que es publica en el butlletí periòdic de la Biblioteca de Rosa Sensat que s’anomena EL GARBELL

 

NOTA:

El Seminari exclou d’aquestes llistes alguns llibres per poca qualitat.