• Imprimeix

Quins llibres?

El professorat, les families i els nois i noies poden cercar els llibres en aquesta base de dades per aconseguir la millor lectura i el seu gaudi.

Amb el títol de Quins llibres...? us volem presentar les novetats de llibres de ficció i de coneixements per infants i joves que seleccionem des del Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

El Seminari està format per una vintena de professionals de l’educació que es reuneixen setmanalment per comentar, valorar i classificar les novetats editorials, adreçades a infants i a joves, que van arribant a les llibreries periòdicament.

A més a més dels anys d’experiència en la dinamització i organització de les biblioteques escolars dels participants del seminari, comptem també amb l’ajut dels comentaris dels joves lectors de les nostres escoles i biblioteques.

Per utilitzar el Quins llibres...?

Per arribar al QUINS LLIBRES…? heu de clicar les paraules del títol que encapçala aquest punt.
Així accedireu a CONSULTES. A dins: autor, títol, editorial i any. A Consulta avançada heu de conèixer alguns termes que us permetran l'entrada.
Per Matèria, podeu demanar: conte, còmic, narració protagonista humà, narració fantàstica i humor, narració protagonista animal, narració fantàstica, narració d'aventures,...
Per Format: llibre de coneixements o llibre de ficció.
A més a més, per als llibres de ficció podeu concretar l'edat a la Signatura, com I (de 3 a 5 anys), I1 (de 6 a 7 anys), I2 (de 8 a 9 anys), I3 (de 10 a 12 anys) i JN (de 13 a 15 anys), segons el nivell de comprensió lectora.

Molts llibres que recomanem a I1 poden ser explicats pels adults als infants més petits i es poden compartir per mirar les il·lustracions i iniciar-se en la lectura.
A la CDU, per als llibres de coneixements, trobareu el Nivell del lector en obrir la fitxa.

En el Camp lliure trobareu dos tipus d'indicacions que porten la nota: De molta qualitat o De qualitat. També es troba la valoració sobre la qualitat dels llibres al costat del títol, amb ++ creuetes o amb +. Els altres llibres, que també hem llegit i valorat, no porten cap indicació. , 

El Seminari exclou d’aquestes llistes alguns llibres per poca qualitat.
Al Resum podreu accedir a qualsevol de les paraules que estiguin incloses en el comentari del llibre.
A Llengua per català, castellà, anglès,...

Notes

Per aquells que coneguin els Quins llibres…? anteriors veuran que hem adaptat les indicacions que utilitzem a les de l’epèrgam.

La base de dades completa la podreu trobar al web de Rosa Sensat www.rosasensat.org/biblioteca/seminari,  així com la majoria dels llibres a la seva biblioteca.