• Imprimeix

Preguntes més freqüents

Qualsevol centre educatiu de Catalunya pot tenir accés a l’aplicació ePèrgam, sempre que alguna o algunes persones del centre (és aconsellable que sigui més d’una) hagin fet la formació corresponent.

La manera més fàcil de fer un enllaç directe des del blog o la pàgina web de la biblioteca escolar al catàleg ePèrgam és la següent:

 • Aneu a la pàgina de consulta i localitzeu la vostra biblioteca.
 • Situeu el ratolí sobre l’enllaç de la vostra biblioteca i indiqueu amb el botó dret “copia l’adreça de l’enllaç”.
 • Aneu a l’espai des d’on vulgueu crear l’enllaç i, també amb el botó dret del ratolí, indiqueu “enganxa”.

 

L’ePèrgam no ofereix l’opció de poder visitar diversos catàlegs alhora, cal fer-ho d’un en un. A l’aplicació ePèrgam cada biblioteca treballa sobre el propi catàleg ja que no hi ha un catàleg col·lectiu.

Depèn del tipus d’usuaris:

 • El codi d’usuari dels alumnes canvia a l’inici cada curs escolar quan el Departament d’Ensenyament en fa la càrrega a l’ePèrgam.
 • El codi del professorat del centre també es gestiona des del Departament d’Ensenyament, però es manté sempre igual.
 • Els usuaris introduïts pel propi centre (famílies, biblioteques d’aula, etc.) mantenen sempre el mateix codi.

No directament. El programa de gestió telemàtica de les biblioteques escolars, ePèrgam, no disposa de cap funció per imprimir teixells. 
Tanmateix hi ha un aplicatiu basat en el programa Microsoft Access que permet imprimir teixells a partir de les dades de cadascuna de les biblioteques. Tenim un manual d'edició de teixells i un aplicatiu de funcionament d'edició de teixells segons el catàleg de l'ePèrgam.

L’ePèrgam no té cap mòdul específic d'estadístiques. Tanmateix hi ha una opció que, aprofitant la Gestió de préstecs del menú Préstec, permet saber els títols que una persona usuària de la biblioteca ha llegit des de l’inici del curs fins el moment que es fa la consulta. Si aquesta es fa al final del curs hom pot tenir l’històric de lectures dels alumnes.  

Per saber com elaborar l’històric de lectures podeu llegir aquest article: Estadístiques amb epèrgam?

 

A les EOI els fan la càrrega d’alumnes els Serveis Centrals, un cop tancat el període d’inscripció.

A les CFA no els fan la càrrega d’alumnes els Serveis Centrals, s’han d’entrar manualment, fet que permet:

 • modificar les dades de l’usuari sempre que es vulgui
 • que els usuaris mantinguin el mateix codi d’un curs a l’altre

El codi dels usuaris carregats pel Departament canvia cada curs, pel que si creem un codi de barres associat a aquest codi només tindrà validesa per un curs.

L’ePèrgam només admet l’ISBN de 10 dígits, la qual cosa no significa que no s’hi pugui introduir un ISBN de 13 dígits. Si s’hi incorpora el de 13 aquest es converteix immediatament en un ISBN de 10 dígits en desar el registre.

Aquesta conversió suposa un petit canvi en la numeració: en primer lloc se suprimeixen els tres primers dígits de l’ISBN de 13 (978) i en segon lloc varia la darrera xifra. Això és correcte. Aquest canvi es basa en uns càlculs que fa l’aplicació ePèrgam per adaptar l’ISBN de 13 dígits al de 10.

És vàlid per treballar amb l’ePèrgam qualsevol model del dispositiu amb entrada USB.

El funcionament del lector òptic és el següent:

 • Es fa la connexió del lector a l’entrada USB de l’ordinador.
 • S’obre l’ePèrgam i se situa al camp ISBN.
 • Es fa la lectura del codi de barres del document.

La Catalogació des de diferents ordinadors pot provocar certes disfuncions que expliquem a continuació.

En principi si que es pot catalogar en paral·lel, sempre i quan hom tingui cura dels registres que no es trepitgin, és a dir, cal pactar els nombres de registres que faran cada un abans d'iniciar la catalogació.

Una altra cosa és la gestió de les llistes d'autoritats. Aquí la cosa és complica, ja que el programa llegeix que ja n'hi ha un altre d'obert i per tant només ho deixa fer a un de sol. És com quan intentes obrir un document de Word que una altra persona també gestiona, el segon que l'obre no pot modificar res ( sols és de lectura)

En resum, cal que una SOLA persona s'encarregui de la gestió de les llistes d'autoritat i sempre del mateix ordinador (quan n'hi hagi més d'un obert)

En el cas de no recordar la contrasenya per accedir a la biblioteca del centre el més efectiu és fer un missatge a l'adreça epergam@xtec.cat amb el nom i codi de centre.

Cal que el faci algun membre de la direcció del centre o la persona coordinadora de la biblioteca.

Són els alumnes anomenats de “matrícula viva” i  s’han d’introduir manualment des del propi centre.

Trobareu com fer-ho en el curs bàsic de BE (tema 7 mòdul 3) apartat Gestió d’usuaris: com donar-ne d’alta. Es recomana eliminar-los un cop finalitzat el curs escolar.

La càrrega es fa al setembre durant la setmana d’inici del curs escolar per als centres d’ensenyament obligatori.

La càrrega de l’alumnat de les EOI es fa a principis d’octubre, un cop s’ha tancat el segon període de matriculació en aquests centres.

L'ePèrgam està preparat per què es puguin importar les dades del Pèrgam 1.1. Per fe-ho cal que es segueixin les instruccions que trobaràs en aquest manual d'importació 

Si teniu qualsevol incidència relativa a l’aplicació us heu d’adreçar al vostre CRP de referència i preguntar per la persona que assessora en el tema de biblioteques.

Si que es pot catalogar un document no llibre, sols cal adaptar els camps dels registres.

Trobareu com fer-ho en el curs bàsic de BE mòdul 5 (fonamentalment temes 2 i 3).

No hi ha cap problema que es facin préstecs actius durant l’estiu. El que aconsellem és imprimir les llistes de préstecs fets a alumnes i així al setembre serà més fàcil fer-ne el seguiment. Com bé sabeu, al fer la càrrega de l’alumnat d’un curs escolar s’esborren els anteriors i per tant també els préstecs que puguin tenir associats.

Per omplir els registres que estan buits només cal que afegiu un registre i després canvieu el número que l’aplicació us dóna per defecte.

De cara a la catalogació i a la cerca de documents no passa res perquè hi hagi registres buits. Per saber el nombre real de documents catalogats sí que cal que no n’hi hagi de buits.

És cert que aquest és un comportament de l’aplicació ePèrgam; quan demanes una llista es visualitzen registres anteriors d’aquell usuari. Aquesta llista ens permet veure un històric del préstec.