• Imprimeix

Informes i presentacions

En aquesta pàgina hi ha tres grans blocs: 

Mapa de georeferenciació 

Al clicar l’etiqueta trobareu: el nom del centre, el municipi, l’espai web de la biblioteca de centre i la biblioteca pública més a prop.

Informes

Respecte el nombre total de centres educatius ePèrgam, la seva distribució territorial i els espais virtuals de les biblioteques escolars i les públiques.

Presentacions

Models de presentació de l'ePèrgam adreçats a la comunitat educativa i elaborats en el curs de formació BE1E: ePèrgam, gestió i organització

Informes

Tot CatalunyaDocument
Informe general sobre l'abast  a Catalunya de l’aplicació per a la gestió de la biblioteca escolar ePèrgam  

Dades informe per Serveis Territorials:

  

Serveis Territorials al  Baix Llobregat                                
Serveis Territorials a Barcelona Comarques                   
Serveis Territorials a la Catalunya Central                                
Serveis Territorials a Girona                                              
Serveis Territorials a Lleida  
Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental                   
Serveis Territorials a Tarragona
 
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre  
Serveis Territorials al Vallès Occidental  
Serveis Territorials al Consorci d'Educació de Barcelona