• Imprimeix

Abast territorial de l'aplicació

L'abast de l'aplicació de gestió ePèrgam per a biblioteques escolars ha anat creixent. Des del curs 2013-2014 es publiquen, de forma periòdica, un mapa de georeferenciació de centres educatius que disposen de l’aplicació i un informe sobre l’abast de l’aplicació a Catalunya.

Els objectius del mapa i l’informe són:

- Mostrar l’extensió en l’ús de l’aplicació arreu dels territoris.

- Veure’n l’evolució, tant general de Catalunya com en els Serveis Territorials.

- Prendre les mesures necessàries per impulsar l’ús de l’ePèrgam en aquells territoris en què estigui poc implantat.

Mapa de georeferenciació dels centres educatius que tenen l'aplicació ePèrgam