• Imprimeix

ePèrgam

L’ ePèrgam és l’aplicació de gestió de les biblioteques escolars que ofereix el Departament  d'Ensenyament.

 És una aplicació en línia i es caracteritza per:

 • Aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació.
 • Permetre la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques escolars.
 • Disposar de funcionalitats per incentivar l'ús de la biblioteca per part de la comunitat escolar.
 • Facilitar el manteniment tècnic de les dades bibliogràfiques i d'usuaris.

 

Contacte: epergam@xtec.cat

Consultoria

Amb la finalitat de poder donar un millor servei a les incidències de l'aplicació ePèrgam, el curs 2011-2012 es va inicar el pilotatge d'aquest espai. Actualment es fa extensiu a tots els centres educatius, públics i concertats, que tenen biblioteca ePèrgam :

- Centres d' Educació Infantil i Primària.

- Centres d'Educació Secundària i Batxillerat.

- Centres de Formació Professional.

- Centres de Formació Adults.

- Centres d'Ensenyaments Artístics.

- Centres de Recursos Pedagògics.

- Centres de Recursos per a Deficients Auditius.

- Escoles Oficials Idiomes.

 1. Com podem tenir accés a l'ePèrgam?
 2. Com puc fer un accés directe des d'una pàgina web o blog al catàleg de l’ePèrgam del nostre centre.
 3. Es pot fer una consulta d'un llibre a varis catàlegs alhora?
 4. El codi d'usuari de l’ePèrgam es manté d’un curs a l’altre?
 5. Es poden imprimir teixells des de l’ePèrgam?
 6. Hi ha algun mòdul d'estadístiques, és possible extreure estadístiques dels préstecs?
 7. Les EOI, CFA que tenen ePèrgam se'ls carreguen els usuaris a l'inici de curs?
 8. Podem fer carnets amb codi de barres per agilitzar el préstec?
 9. ISBN de 13 dígits versus ISBN de 10 dígits.
 10. Lector òptic.
 11. Es pot catalogar des de diferents ordinadors?
 12. No recordem la contrasenya, que podem fer per recuperar-la?
 13. Hi ha alumnes del centre que no apareixen a l'ePèrgam?
 14. La biblioteca no té els alumnes carregats.
 15. Tenim el catàleg de la biblioteca en Pèrgam 1.1, podem passar les dades a l'ePèrgam?
 16. Tinc una incidència de l'ePèrgam, on hem puc dirigir?
 17. Com podem catalogar un document no llibre?
 18. Ens han desaparegut els prèstecs !
 19. Els registres no van correlatius, hi han registres buits !
 20. Quan imprimeixo el llistat de llibres registrats per aula, em surt tot l'historial de llibres que he anat prestant durant el curs passat, encara que estiguin retornats i ja no constin en el programa de prèstecs, igualment surten al fer la impressió.


Com podem tenir accés a l'ePèrgam?

L'ePèrgam és una aplicació amb interfície web per a la gestió de la biblioteca escolar que permet:

 • catalogar el fons documental d'una biblioteca,
 • gestionar el servei de préstec,
 • consultar en línia els catàlegs de les biblioteques escolars,
 • crear espais de servei als usuaris: Novetats, Guies de Lectura, Comentaris de llibres...

En un principi sols teníen accés a l'aplicació ePèrgam els centres educatius seleccionats en les diferents convocatòries del Programa biblioteca escolar “puntedu”.

Però desprès es va ampliar a tots aquells centres educatius no seleccionats que ho demanaven al Programa de biblioteca escolar "puntedu" i feien la formació corresponent del curs bàsic de biblioteca escolar que està format per dos blocs de 30h cadascun: BE1E:ePèrgam, gestió i organització i BE1D:Concepte i dinamització.

Actualment doncs, qualsevol centre educatiu de Catalunya pot tenir accés a l'aplicació ePèrgam sempre que compleixi els dos requisits següents:

 • que la Direcció del centre ho demani a l'adreça epergam@xtec.cat
 • que faci la formació del curs telemàtic BE1E: ePèrgam, gestió i organització, almenys una persona del centre. Es aconsellable que la facin més d'una.

Puja


Com puc fer un accés directe des d'una pàgina web o blog al catàleg de l’ePèrgam del nostre centre.

Per a fer un enllaç directe des del blog o de la pàgina web de la biblioteca escolar al catàleg ePèrgam d’un centre (Entorn de Consulta), la manera més fàcil de fer-ho és la següent:
 • Aneu a la pàgina de consulta i localitzeu la vostra biblioteca.
 • Poseu el ratolí sobre l'enllaç de la vostra biblioteca i indiqueu amb el botó dret del ratolí copia l'adreça de l'enllaç
 • Aneu a l'espai des d'on voleu crear l'enllaç i, també amb el botó dret del ratolí, indiqueu enganxa.

Atenció!

 • La URL ha de ser sempre d'aquesta fòrmula https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/biblioteca.jsp?codi=XXXXXXXX
 • No copieu mai la URL que apareix a la barra d'adreces del navegador quan sou al vostre catàleg.
 • Quan sortiu del vostre catàleg o de qualsevol catàleg públic de l'epèrgam feu-ho a través de l'opció Surt que hi ha al damunt del nom de la vostra biblioteca. En cas que no ho feu haureu de buidar l'historial de dades del vostre navegador.

Puja


Des de la pàgina web d'ePèrgam és possible fer una consulta d'un llibre a varis catàlegs alhora?

La única manera de fer consultes a l'ePèrgam és anant catàleg per catàleg, no està desenvolupada cap consulta sobre tots els catàlegs de les biblioteques ePèrgam. A l' aplicació ePèrgam cada biblioteca treballa sobre el propi catàleg sense que existeixi un catàleg col·lectiu.

Puja


El codi d'usuari de l’ePèrgam es manté d’un curs a l’altre?

L'ePèrgam té tres pòssibles usuaris:

L'usuari amb codi MTR. És el codi que s'assigna a cada usuari a l'inici del curs ( durant el mes de setembre) en la càrrega que es fa des del Departament d'Ensenyament. Aquest codi varia cada curs.

L'usuari amb codi ePèrgam. El genera l'aplicació amb els usuaris entrats manualment des del propi centre.

L'usuari amb codi xtec. És el que té el professorat assignat en el centre i no canvia d'un curs per l'altre.És gestiona des del Departament d'Ensenyament.

Puja


Es poden imprimir teixells des de l’ePèrgam?

No directament. El programa de gestió telemàtica de les biblioteques escolars, ePèrgam, no disposa de cap funció per imprimir teixells.
Tanmateix hi ha un aplicatiu basat en el programa Microsoft Access que permet imprimir teixells a partir de les dades de cadascuna de les biblioteques. Tenim un manual d'edició de teixells i un aplicatiu de funcionament d'edició de teixells segons el catàleg de l'ePèrgam.

Puja

Hi ha algun mòdul d'estadístiques, és possible extreure estadístiques dels préstecs?

L’ePèrgam no té cap mòdul d'estadístiques ni permet fer estadístiques del préstec.

En el moment que es va desenvolupar el programa sembla que la Llei de Protecció de dades no permetia desenvolupar funcionalitats d'estadístiques en el programa.

Tanmateix hi ha una opció que, aprofitant la Gestió de préstecs del menú Préstec, permet saber els títols que una persona usuària de la biblioteca ha llegit des del moment que s’ha fet la càrrega d’alumnes en iniciar el curs fins el moment que es fa la consulta. Si aquesta es fa al final del curs hom pot tenir l’històric de lectures d’un alumnes.

Per saber com elaborar l’històric de lectures podeu llegir aquest article:Estadístiques amb epèrgam?

Puja

Les EOI, CFA que tenen ePèrgam se'ls carreguen els usuaris a l'inici de curs?

A les EOI des d'aquest curs 2014-2015 la càrrega d'alumnes es fa des dels Serveis Centrals, un cop tancat el periode d'inscripció.

Les CFA encara els han d'entrar manualment fet que permet:

 • modificar les dades de l'usuari sempre que es vulgui
 • que els usuaris mantinguin el mateix codi d'un curs a l'altre

Puja


Podem fer carnets amb codi de barres per agilitzar el préstec?

El codi dels usuaris carregats pel Departament canvia cada curs, pel que si creem un codi de barres associat a aquest codi només tindrà validesa per un curs.

Puja

ISBN de 13 dígits, versus ISBN de 10 dígits.

 

 

L’ePèrgam només admet l’ISBN de 10 dígits, la qual cosa no significa que no es pugui introduir un ISBN de 13 dígits, però aleshores en desar el registre aquest es converteix immediatament en un ISBN de 10 dígits.

Aquesta conversió suposa un petit canvi en la numeració, en primer lloc se suprimeixen els tres primers dígits de l’ISBN de 13 (978) i en segon lloc varia la darrera xifra. Això és correcte.

Aquest canvi es basa en uns càlculs que fa l’aplicatiu epèrgam per adaptar l’ISBN de 13 dígits al de 10.

Per tal de comprovar la validesa d’ambdós ISBN, hom pot fer la següent prova.

·Aneu a la base de dades de l’ISBN de llibres editats a l'estat.

Escriviu al cercador l’ISBN de 13 dígits i comproveu-ne el resultat.

·Escriviu al cercador l’ISBN de 10 dígits i comproveu-ne el resultat

·Observareu que ambdós resultats són el mateix document.

Puja

Lector òptic.

És vàlid per treballar amb l'ePèrgam qualsevol model del dispositiu amb entrada USB. Qualsevol model dels que hi ha en el mercat serveix.

El funcionament del Lector és el següent:

Fer la connexió del lector a l’entrada USB de l’ordinador

Obrir l’epèrgam i situar-se al camp ISBN

Fer la lectura del codi de barres del document

El lector òptic es pot utilitzar per:

Llegir l’ISBN dels documents que volem començar a catalogaro que volem cercar a altres catàlegs.

Cercar un llibre per fer la gestió de préstec des del camp ISBN a GestióPréstec > Dades Document, o cercar un llibre des de qualsevol camp ISBN de l’opció de cerca avançada.

Llegir les dades d’un document a través del número de registre:

Cal tenir tots els llibres amb codi de barres propi del centre i que aquest codi de barres respongui al número de registre del document al nostre catàleg.

Hi ha empreses i programes d’ordinador que imprimeixencodis de barres.

 

Puja

Es pot catalogar des de diferents ordinadors?.

La Catalogació des de diferents ordinadors pot provocar certes disfuncions que expliquem a continuació.

En principi si que es pot catalogar en paral·lel, sempre i quan hom tingui cura dels registres que no es trepitgin, és a dir, cal pactar els nombres de registres que faran cada un abans d'iniciar la catalogació.

Una altra cosa és la gestió de les llistes d'autoritats. Aquí la cosa és complica, ja que el programa llegeix que ja n'hi ha un altre d'obert i per tant només ho deixa fer a un de sol. És com quan intentes obrir un document de Word que una altra persona també gestiona, el segon que l'obre no pot modificar res ( sols és de lectura)

En resum, cal que una SOLA persona s'encarregui de la gestió de les llistes d'autoritat i sempre del mateix ordinador (quan n'hi hagi més d'un obert)

Puja

No recordem la contrasenya, que podem fer per recuperar-la?.

En el cas de no recordar la contrasenya per accedir a la biblioteca del centre el més efectiu és fer un missatge a l'adreça epergam@xtec.cat amb el nom i codi de centre.

Cal que el faci algun membre de la direcció del centre o la persona coordinadora de la biblioteca.

Puja

Hi ha alumnes del centre que no apareixen a l'ePèrgam?

A l'ePèrgam consten els alumnes que estan el el mòdul d'admissió i vacants del centre en la data que es fa la càrrega d'alumnes de cada curs ( setembre).

Els alumnes matriculats posteriorment a aquesta data s'han d'introduir manualment. Caldrà que recordeu que, en la càrrega del proper curs, els alumnes introduïts pel centre també es trobaran amb la càrrega feta pel Departament, pel que caldrà eliminar als que s'hagin introduït manualment durant el curs anterior.

Puja

La biblioteca no té els alumnes carregats.

Si és a inicis de curs, mira l'espai Última Hora! en la pàgina de l'ePèrgam per veure quan es farà la càrrega.

Si no hi ha cap notícia al respecte, fes arribar la incidència a la consultoria, fent ús del formulari i en breu tindràs els alumnes carregats.

Puja

Tenim el catàleg de la biblioteca en el Pèrgam 1.1, podem passar les dades a l'ePèrgam?

L'ePèrgam està preparat per què es puguin importar les dades del Pèrgam 1.1. Per fe-ho cal que es segueixin les instruccions que trobaràs en aquest manual d'importació

Puja

Tinc una incidència de l'ePèrgam, on hem puc dirigir?

A la consultoria de l'ePèrgam trobaràs un formulari on pots fer arribar les incidències que puguis tenir en l'aplicació.

Puja

Com podem catalogar un document no llibre?

L'ePèrgam està preparat per catalogar documents en fromat de llibre. Si vols catalogar altres tipus de documents hauràs d'adaptar els camps dels registres.

Puja

Ens han desaparegut els prèstecs !

Segurament és degut a que s'ha fet una nova càrreda d'alumnes, com que el codi dels alumnes ha canviat també s'han eliminat els prèstecs que hi havia el mes de juny. Recorda que això passa cada curs, si teniu prèstecs per l'estiu podeu imprimir les llistes i així poder portar el contral al mes de setembre.

Puja

Els registres no van correlatius, hi ha registres buits !

De cara a la catalogació i a la cerca de documents no passa res que hi hagi registres buits. Per saber el nombre real de documents catalogats, si que cal que no n'hi hagi de buits. Per omplir els registres que estan buits només cal que afegiu un registre i després canvieu el nombre que per defecte us dóna l'aplicació.

Per saber els registres que teniu lliures només cal anar, des de l'entorn de gestió de la biblioteca al menú UTILITATS i seleccionar l'opció Registres lliures. Podeu trobar més informació als materials del curs BE1E

Puja

Quan imprimeixo el llistat de llibres registrats per aula, em surt tot l'historial de llibres que he anat prestant durant el curs passat, encara que estiguin retornats i ja no constin en el programa de prèstecs, igualment surten al fer la impressió.

Cert que aquest és un comportament de l'aplicació ePèrgam, quan demanes un llistat es visualitzen registres anteriors d'aquell usuari. Aquest llistat ens permet veure un històric del préstec.

Puja

 

 

Relació de centres per accedir a l'entorn de consulta de la biblioteca