• Imprimeix

Biblioteca escolar

El programa biblioteca escolar “puntedu” té per objectiu potenciar la biblioteca escolar de tots els centres educatius com un espai de recursos on tant els alumnes com els professors, i tota la comunitat educativa en general puguin trobar informació en diversos suports. S'entén la biblioteca com un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars, i com un element clau en l’assoliment de l’hàbit lector, la competència informacional i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

El programa dóna suport a les biblioteques escolars amb diverses accions i amb l’elaboració i difusió de materials i recursos específics que es troben enllaçats o referenciats en aquesta secció.

Contacte: biblioteques@xtec.cat

 

Save