• Imprimeix

Procés d'acollida

 • Immigrants als instituts. L'acollida vista pels seus protagonistes.

  Immigrants als instituts. L'acollida vista pels seus protagonistes.

  Alegre, Miquel Àngel; Benito, Ricard, González, Sheila.

  Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques. núm. 55, desembre 2006.

  Descripció: Conté una aproximació en la vivència de alumnat immigrat. Observa com han viscut i viuen les polítiques dissenyades per a la seva incorporació al sistema educatiu català, i com ho viuen les seves famílies. Conté una anàlisi d'una cinquantena d’entrevistes a alumnat d’incorporació tardana que estava cursant l’ESO a diferents municipis.

 • Educació i immigració: L'acollida als centres educatius

  Educació i immigració: L'acollida als centres educatius

  Alegre, Miguel Àngel.

  Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques, núm. 44, 2005.

  Descripció: Recerca que centra la seva atenció en resseguir diverses experiències d’acollida de la població immigrada en els centres educatius de secundària i recull i reflexiona críticament sobre diverses propostes d’intervenció en el marc de les actuacions d’acollida de la població nouvinguda als centres educatius.

 • L'acollida. Acompanyament d'alumnat nouvingut

  L'acollida. Acompanyament d'alumnat nouvingut

  Carbonell, Francesc.

  Eumo Editorial i Fundació Jaume Bofill, 2006. Col·lecció Conciutadania Intercultural, núm. 1.

  Descripció: Exposa les actituds i les actuacions més convenients perquè l'acollida, especialment en el context educatiu, faciliti un desenvolupament òptim dels processos d'adaptació i d'inserció social de l'alumnat nouvingut.

 • Vinguts del centre del món. Socialització del fills i filles de famílies xineses

  Vinguts del centre del món. Socialització del fills i filles de famílies xineses

  Carbonell, Francesc.

  Eumo Editorial i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Conciutadania Intercultural, núm.3, 2007.

  Descripció: Conté una sèrie d'informacions sobre els diversos contextos culturals en què aquests joves es mouen i/o es van moure a la Xina. Vol ser una eina per als educadors amb la intenció de facilitar-los un major coneixement d'aquests infants i joves, de les seves famílies, de les dinàmiques relacionals, les continuïtats i discontinuïtats culturals entre la família i l'escola, així com reflecteix la diversitat interna del col·lectiu.

 • L'Omar i l'Aixa. Socialització dels fills i filles de famílies marroquines

  L'Omar i l'Aixa. Socialització dels fills i filles de famílies marroquines

  Carbonell, Francesc.

  Eumo Editorial i Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Conciutadania Intercultural, núm. 2, 2006

  Descripció: Presenta una aproximació a les dinàmiques socials i culturals del procés de socialització a Catalunya dels infants i joves de famílies d’origen marroquí. Els educadors i les educadores les han de conèixer bé per poder ajustar la seva intervenció a les necessitats de cada infant.

 • Más allá del primer contacto, ¿cómo dar la bienvenida a los estudiantes extranjeros y a sus familias?

  Más allá del primer contacto, ¿cómo dar la bienvenida a los estudiantes extranjeros y a sus familias?

  Coelho, Elizabeth;  Oller;  Josep M. Serra.

  Pràcticas en educación intercultural.  Málaga: Primer Congreso Internacional sobre Buenas Pràcticas en Educación Intercultural, número 2, Octubre 2010, pàg. 10-33.

  Ofereix orientacions pràctiques per a l'acollida i l'avaluació inicials de l'alumnat nouvingut així com propostes per a un acolliment efectiu de les seves famílies.

 • Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals

  Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals

  Coelho, Elisabet.

  Barcelona: ICE-Horsori. Quaderns d'educació, núm. 49, 2005.

  Descripció: Identifica els fonaments teòrics més rellevants i ofereix consells als docents i als directors que treballen en escoles amb alumnat culturalment divers.

 • Liderar escuelas interculturales e inclusivas

  Liderar escuelas interculturales e inclusivas

  Essomba, Miquel Àngel

  Barcelona: Graó, 2006

  Descripció: La construcció d’una escola intercultural i el desenvolupament de marcs educatius inclusius on l’alumnat de família immigrada sigui considerat un més, requereix no només mesures de naturalesa didàctica sinó també organitzatives. Aquesta obra fa aportacions teòriques i pràctiques per anar omplint aquest espai.

 • La percepció del medi escolar per part de les famílies immigrades. Una aportació als Plans d'acolllida.

  La percepció del medi escolar per part de les famílies immigrades. Una aportació als Plans d'acolllida.

  Gibert Fortuny, Maria Dolors.

  Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació, 2003, 189 pp. [Llicència d'estudis retribuïda curs 2002-2003].

  Descripció: Recerca sobre la percepció del medi escolar que tenen les famílies immigrades marroquines i llatinoamericanes: les expectatives i pressupòsits amb què arriben, la valoració que fan de l’escola que els rep, per millorar els plans d’acollida dels centres educatius.

 • Nouvinguts, fins quan? La incorporació de l'alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari

  Nouvinguts, fins quan? La incorporació de l'alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari

  Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ed.).

  Girona: Documenta Universitària.Cinquè Simposi: Llengua, educació i immigració (2008).

  Descripció: Aportacions i reflexions sobre els millors procediments i estratègies perquè l’alumnat estranger arribi a una inserció sociocultural òptima i adquireixi els aprenentatges instrumentals bàsics que permetin la seva total implicació en les activitats del centre educatiu.

 • Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización

  Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización

  Oller, Carles.

  Barcelona: Graó, 2010

  Descripció: Tracta de l’acollida de l’alumnat nouvingut i de les seves famílies. Analitza les diferents fases del procés d’acollida i proporciona orientacions i instruments pràctics per a la planificació d’actuacions per part dels centres educatius.

 • Identitats

  Identitats

  Comas, Marta; Molina, Encarna; Tolsanas, Mònica.

  Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Conciutadania intercultural, núm. 6, 2008.

  Descripció: Explora les trajectòries d'incorporació social dels fills i filles de famílies de la nova migració, centrant-se en la construcció de la seva identitat des d'una òptica educativa. Mostra una sèrie de retalls de vida que il·lustren la diversitat de situacions amb què es troben aquests joves.