• Imprimeix

Diversitat lingüística

 • El rol de les llengües dels alumnes a l'escola

  El rol de les llengües dels alumnes a l'escola

  Junyent, Carme

  Barcelona: Horsori Eidtorial, 2012, 218 pp.

  Descripció: Aquest llibre vol ser una eina d'ajuda al professorat per al reconeixement de la diversitat de llengües que es troben actualment en l'àmbit escolar i social.

 • La diversitat lingüística a la Unió Europea

  La diversitat lingüística a la Unió Europea

  Aquesta pàgina web conté el mapa que reflecteix la diversitat lingüística a la Unió Europea. Situa cinquanta-nou llengües, ja siguin oficials o no, en els vint-i-cinc estats membres, i destaca gràficament el domini lingüístic del català. El cartell, de 130x76 cm, recull el nom de les llengües en català, aranès i anglès.


 • Linguamón

  Linguamón

  Pàgina web de Linguamón – Casa de les Llengües,  un organisme governamental creat el 2005 i integrat per la Generalitat de Catalunya i l’ Ajuntament de Barcelona. La seva missió és acostar el món de les llengües als ciutadans; fer viure la riquesa lingüística de manera positiva a la societat; crear consciència per la sostenibilitat de la diversitat lingüística, i difondre les grans possibilitats que les llengües i les seves comunitats ofereixen.

 • Euromosaic

  Euromosaic

  Pàgina web que conté informació sobre la situació actual de les llengües minoritàries de la Unió Europea.

 • És a dir. Particularitats d'algunes llengües

  És a dir. Particularitats d'algunes llengües

  Pàgina web que ofereix indicacions de referència per ajudar a pronunciar els sons més característics de diferents llengües.

 • Llengües d'Europa

  Llengües d'Europa

  Portal d'accés a la informació sobre les llengües de la Unió Europea.

 • Ethnologue: Languages of the World

  Ethnologue: Languages of the World

  Versió web  i obra impressa  de referència enciclopèdica i de catalogació de  les més de 6.000 llengües conegudes en el món.


 • Els amazics. Una història silenciada, una llengua viva

  Els amazics. Una història silenciada, una llengua viva

  Akioud, Hassan; Castellanos, Eva.

  Valls: Cossetània Edicions. Col·lecció: Prisma, núm 15, 2007.

  Descripció: Obra que ens permet fer una aproximació a una de les nostres cultures veïnes, una cultura que, a més, és la pròpia de la meitat dels marroquins que viuen entre nosaltres.

 • Diccionari de les llengües d'Europa

  Diccionari de les llengües d'Europa

  Badia i Capdevila, Ignasi.

  Barcelona: Enciclopèdia catalana, 2002, 286 pp.

  Descripció: Aquest diccionari mostra la diversitat lingüística que podem trobar actualment al continent europeu. Conté articles sobre les famílies lingüístiques, les llengües i els principals dialectes i varietats que es parlen a Europa.

 • La llengua dels catalans als segle XXI

  La llengua dels catalans als segle XXI

  Barrieras i Angàs, Mònica

  Divèrsia, núm 3, 2013. Càtedra UPF

  Descripció: Article que posa de manifest la gran diversitat lingüística en què es troba envoltada la llengua catalana com a conseqüència de les recents migracions del tombant de segle.  La nova realitat social, derivada d’aquest flux migratori, implica reptes importants en el nostre present i en el nostre futur. 

 • Diversitat lingüística a l'aula

  Diversitat lingüística a l'aula

  Barrieras, Mònica; Comellas, Pere; Junyent, M. Carme, Unamuno, Virgína.

  Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Conciutadania intercultural, núm. 8, 2009.

  Descripció: Guia que ofereix eines, idees i principis per al treball orientat a la incorporació pràctica de les competències plurilingües i de tots els sabers lingüístics dels alumnes, partint de la idea que la diversitat lingüística és l’eix vertebrador d’una proposta escolar inclusiva i transversal.

 • EuroComRom. Els set sedassos. Aprendre a llegir llengües romàniques simultàniament

  EuroComRom. Els set sedassos. Aprendre a llegir llengües romàniques simultàniament

  Clua, Esteve; Estelrich, Pilar; Klein, Horst G.; Stegmann, Tildert D.

  Aquisgrà: Shaker Verlag, 2003, 233 pp (Editiones EuroCom; núm 12)

  Descripció: L’objectiu de la nova estratègia EuroCom és de fer possible de forma realista el multilingüisme per als europeus sense incrementar l’esforç d’aprenentatge i reconeixent el valor d’una competència lingüística parcial per a finalitats comunicatives.

 • Llengua i immigració. La influència de la primera llengua en l'adquisió del català com a segona llengua

  Llengua i immigració. La influència de la primera llengua en l'adquisió del català com a segona llengua

  Gràcia, Lluïsa; Mayans, Pere (col·laboració) , 2014

  Descripció: Presenta una aproximació a la realitat sociolingüística de l’alumnat nouvingut i de les seves llengües i cultures d'origen i analitza quins són els mecanismes universals que intervenen en l'adquisició d'una segona llengua. També es presenten algunes de les principals dificultats lingüístiques dels aprenents de català L2.

   

 • Col·lecció Llengua, immigració i ensenyament del català.

  Col·lecció Llengua, immigració i ensenyament del català.

  Descripció: Aquesta col·lecció pedagògica inclou diferents publicacions que comparen la gramàtica del català amb les llengües de la immigració, amb l'objectiu de crear material perquè els mestres i el professorat de català per a persones estrangeres puguin conèixer algunes de les propietats gramaticals de les llengües dels alumnes i entendre les dificultats que tenen.

  Els títols publicats són:

  Llengua i immigració. Diversitat lingüística i aprenentatge de llengües. 2a edició

  El tagal.

  L'ucraïnès.

  El romanès.

  El panjabi.

  El fula i el wòlof.

  El berber.

  El soninké i el mandinga.

  El xinès.

  L'àrab.

 • Llengua i acollida

  Llengua i acollida

  Junyent, Carme (coord.)

  Barcelona: Horsori Editorial, 2009, 193 pp.

  Descripció: Llibre que recull diverses propostes dels membres del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) i d'alguns col·laboradors que en els darrers anys han treballat en l'àmbit de l'acollida i en el paper que hi fa la llengua.

 • La diversitat lingüística

  La diversitat lingüística

  Junyent, Carme. 

  Barcelona: Octaedro, 1999, 150 pp.

  Descripció: El seu objectiu fonamental és explicar de manera entenedora els mecanismes de la divesificació lingüística, de manera que pugui ser entesa com un fenòmen natural que actua com a mitjà d’adequació a l’entorn i no com a un obstacle per a la comunicació.

 • Col·lecció "Llengua, immigració i ensenyament del català"

  Col·lecció

  Descripció: Aquesta col·l·ecció vol apropar els docents catalans a les llengües de la nova immigració, per tal que puguin identificar les dificultats (o les facilitats) que té l'alumnat nouvingut que inicia el procés d’adquisició de la llengua catalana.

  Títols publicats:

  El búlgar

  L'hindi i l'urdú

  El quítxua

  El rus

 • La gimcana de les llengües

  La gimcana de les llengües

  Junyent, Carme.

  Octaedro, 2002, 231 p.

  Descripció: La Gimcana de les Llengües és una activitat que forma part de la Carpeta de la Diversitat Lingüística, els materials que el Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) ha elaborat per fer conèixer la diversitat lingüística als alumnes de primària i secundària. Aquest llibre consta de tres parts: La Gimcana de les Llengües a Masquefa, les proves proposades en aquest concurs i, finalment, l'activitat tal com havia estat concebuda.

   

   

 • Llengües, ètnies i cultures a l'ensenyament

  Llengües, ètnies i cultures a l'ensenyament

  Articles. Didàctica de la llengua i la literatura.

  Barcelona: Graó, gener-març 2001, núm 23.

  Descripció: Monogràfic dedicat a la diversitat lingüística. Inclou articles de l'Oriol Guash, Ignasi Vila i Sílvia Carrasco, entre d'altres.