• Imprimeix

Àrees del currículum

 • Esquemes per a l'elaboració d'unitats TILC

  Esquemes per a l'elaboració d'unitats TILC

  Generalitat Valenciana

  Descripció: Web que conté quadres de planificació per a l'elaboració d'unitats que integren llengua i contingut.

 • Orientacions per a l'elaboració d'unitats que integren llengua i continguts en el marc d'una educació plurilingüe

  Orientacions per a l'elaboració d'unitats que integren llengua i continguts en el marc d'una educació plurilingüe

  Generalitat Valenciana

  Descripció: Web que inclou orientacions i esquemes per a l'elaboració d'unitats que integren llengua i contingut.

   

 • El tractament integrat de llengües i continguts (TILC): Aplicació a una unitat en L2

  El tractament integrat de llengües i continguts (TILC): Aplicació a una unitat en L2

  Pascual, Vicent

  Descripció: Conferència de Vicent Pascual, de la Unitat per a l’Educació Multilingüe de la Universitat d’Alacant, a la I Jornada Interterritorial Ensenyar i aprendre llengua en el context actual sobre el tractament integrat de llengua i continguts, en la que defineix què és el tractament integrat de llengües i continguts, especifica les modalitats que presenta en el nostre context, analitzar la seva configuració teòrica i pràctica i comenta una unitat elaborada a partir de les premisses TILC anteriors.

 • Projecte TILC. Unitats integrades de llengua i contingut

  Projecte TILC. Unitats integrades de llengua i contingut

  Generalitat Valenciana

  Descripció: Publicació en línia que presenta cinc unitats didàctiques, entre Primària i Secundària, cada una de les quals consta d'una guia del professorat i un quadern de l'alumnat. Amb un tractament integrat de llengua i contingut i amb la intenció d'adquirir les competències bàsiques es presenten les unitats "L'aigua, un bé universal i escàs", "Els incendis forestals", "L'alimentació i la nutrició", "L'èxit escolar" i "Els jocs tradicionals".

 • Estratègies per a una instrucció comprensible

  Estratègies per a una instrucció comprensible

  Coelho, Elizabeth

  Descripció: Material lliurat per Elizabeth COELHO al taller celebrat al Departament d'Educació, el dia 15 d'octubre de 2005. A partir del seu llibre Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals, l’article recull consells de caire pràctic per facilitar la comprensió en aules amb diversitat de nivells de competència lingüística.

 • Criteris per adaptar un text i fer-lo comprensible

  Criteris per adaptar un text i fer-lo comprensible

  Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics

  Descripció: Material del seminari Actualització del programa d’immersió lingüística en el context multilingüe actual (document elaborat pel Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics). Conté instruccions i suggeriments per fer un text entenedor a l’alumnat amb poca competència en el llenguatge acadèmic, especialment en aules amb diversitat de nivells de competència lingüística.