• Imprimeix

Aprenentatge de la llengua

 • Ensenyar llengua

  Ensenyar llengua

  Cassany, D., Luna, M. i Sanz, G.

  Barcelona: Graó (1993)

  Descripció: Manual de didàctica de la llengua per als docents de l'ensenyment obligatori, amb una perspectiva moderna, global i pràctica. Explica els conceptes lingüístics essencials, suggereix recursos didàctics per a l'aula i facilita la tasca quotidiana del mestre. 

 • Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar

  Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar

  Consell d'Europa
  Generalitat de Catalunya, 2003.
  Descripció: L’objectiu d’aquest document és proporcionar unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües de manera que els cursos, els programes i les qualificacions descriguin d’una manera exhaustiva el que han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comunicar-se i quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de manera efectiva.

 • Espurn@. Experiències educatives en xarxa i a l'aula

  Espurn@. Experiències educatives en xarxa i a l'aula

  DD.AA
  Barcelona: ICE UAB (2013)

  Descripció: Volum que recull les aportacions del projecte Espun@ des de la seva creació i ofereix  una gran diversitat de recursos que es poden integrar en el dia a dia del treball a l'aula. L'acompanya un CD amb experiències d'educació infantil, primària i secundària.

 • Català inicial

  Català inicial

  Fortiana, Berta; Martínez, Araceli.
  Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2001.
  Descripció: Presenta un programa d’aprenentatge de català per al nivell de competència inicial, que és el més baix dels graus de competència lingüística definits pel Consell d’Europa, i introdueix els elements bàsics i necessaris per assolir una comunicació lingüística de subsistència. S’adreça als docents que ensenyen català a persones procedents de la nova immigració que vénen a Catalunya i que senten la necessitat d’entendre el català i poder comunicar-s’hi d’una manera inicial.

 • L'escriptura en segones llengües

  L'escriptura en segones llengües

  Guasch, Oriol.
  Barcelona: Graó, 2001. (Col·lecció Biblioteca d'articles, 128).
  Descrpció: L'aproximació a l'escriptura en una llengua diferent de la pròpia planteja un seguit d'interrogants: Quina mena de dificultats específiques planteja als productors l'escriptura en segones llengües? Les habilitats d'escriptura desenvolupades amb la llengua primera, es manifesten de manera automàtica en l'escriptura en la segona? Els processos d'escriptura en segona llengua, presenten algun tipus de particularitat?

 • L'ensenyament del català com a L2. De la teoria a la pràctica

  L'ensenyament del català com a L2. De la teoria a la pràctica

  Julià, Joan; et al.
  Lleida: Edicions Publicacions de la Universitat de Lleida, 2000.
  Descripció: Conté diversos treballs que pretenen contribuir a la didàctica de la llengua catalana com a segona llengua. La primera part aplega les contribucions de caire teòric a l'entorn de la lingüística aplicada a l'ensenyament, adquisició i aprenentatge de llengües foranes en general i de la catalana en particular. La segona part presenta un conjunt de treballs que reflecteixen diverses experiències en l'aplicació concreta a l'ensenyament-aprenentatge del català com a llengua segona o forana en diverses etapes educatives.

 • La enseñanza de las lenguas basada en tareas

  La enseñanza de las lenguas basada en tareas

  Nunan, David

  Madrid: Edi Numen (2011)

  Descripció: Ofereix una introducció pràctica a l'ensenyament de la llengua basada en tasques junt amb les bases teòriques i empíriques que la recolzen.

 • Enfoques y métodos de la ensenñanza de idiomas

  Enfoques y métodos de la ensenñanza de idiomas

  Richards, Jack C.; Rodgers, Theodore S. 
  Madrid: Cambridge University Press, 2003, 2a edició, 287 pp.
  Descripció: Descriu els trets principals dels enfocaments i mètodes en l'ensenyament d'idiomes de major acceptació en les últimes dècades. Els autors analitzen el Mètode Audiolingüístico, l'Enfocament Natural, l'Ensenyament Comunicativa de la Llengua, la Sugestopedia i altres enfocaments i mètodes que constitueixen avui la base dels plantejaments didàctics dels professors d'idiomes.

 • Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria

  Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria

  Ruiz Bikandi, Uri

  Ed. Síntesis

  Descripció: S'hi analitzen els fonaments de l'ensenyament bilingüe, es discuteixen criteris d'actuació didàctica i es proposen formes concretes de treball a l'aula. Aporta propostes pràctiques per ensenyar a parlar, llegir, escriure i transmetre tot tipus de coneixement a través de les segones llengües.

 • Ús de llengües, coneixement del català i resultats acadèmics

  Ús de llengües, coneixement del català i resultats acadèmics

  Vila, Ignasi i Siqués, Carina.

  Perspectiva Escolar. Barcelona: Rosa Sensat, núm 365, setembre/octubre 2012, pàg. 9-14.

  Desripció: Article que ofereix una reflexió al voltant de les dades de diferents estudis sobre la llengua en el nostre sistema educatiu. S'analitzen d'acord amb les llengües familiars i el temps d'estada i formulen algunes recomanacions.